Es. 30. 21

Og når du viker av til høyre eller venstre,
skal dine ører høre et ord lyde bak deg:

Dette er veien vandre på den.