5.Mos. 33.27

En bolig er den eldgamle Gud, og her
nede er evige armer; han driver fienden
bort for deg og sier: Rydd ut!