Heb. 13.5

Eders ferd være uten pengekjærhet,
så I nøyes med det I har;
for han har sagt: Jeg vil ingenlunde
slippe deg, og ingenlunde forlate deg.