Es. 51.14

Snart skal den som ligger i lenker, bli løst,
han skal ikke dø og gå i graven, og han
skal ikke mangle sitt brød.