Es. 45.3

Og jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket,
og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder,
så du kan vite at jeg er Herren, som kalte deg
ved navn, Israels Gud.