3.Mos. 10.3

På dem som står meg nær, vil jeg
åpenbare min hellighet, og for alt
folkets åsyn vil jeg forherlige meg.