2.Mos. 6.7

Og jeg vil ta eder til mitt folk,
og jeg vil være eders Gud.
Og I skal kjenne at jeg
er Herren eders Gud.