Det har til alle tider vært mennesker som synes det er vanskelig å tro på Gud.
Det strider så imot alle sund fornuft! -Ja, det strider i mot all sund fornuft, og det å tro
Gud er heldigvis ikke bygget på sund fornuft, men på tro!
Nå er troende på lik linje med alle andre mennesker blitt så opplyst i vitenskaplige
studier, at dette setter en stopper for de troende, og de blir redd for å tro Gud for
det Ord han har talt til oss, og hva troen på Han kan utrette for oss.

De tør liksom ikke kaste seg helt ut i det Gud har sagt, for dette strider imot alt det
vitenskaplige de har lest seg til, og ikke minst deres egen sunne fornuft.
Jeg vil ta et eksempel: -Hadde humla visst hvor små vinger den har i forhold til sin
kropp, ville den aldri ha våget å fly.
For vitenskaplig sett er vingene altfor små til å bære den store kroppen.

Men det er ingen som har fortalt dette til humla, så den legger ut på den ene flyturen
etter den andre, helt uvitende om vitenskapens teori om at den aldeles ikke kan fly.
Den flyr fra den ene blomsten til den andre, og suger til seg honning, og blir tyngre og
tyngre, men den flyr like herlig, i full forvissning om at den som skapte den, sånn som
den skulle være, også er mektig nok til å holde den oppe.

Tenk så fantastisk det hadde vært for de troende og kun forholde seg til det Gud har
sagt, uten sånne tvilstanker som dukker opp, og de kommer som en følge av all slags
menneskelig visdom, som igjen har skapt vantro i mot Guds ord.
Tenk å gjøre som humla, helt uten det minste hensyn til hva vitenskapen og fornuften
sier, bare legge ut på ''flyturen'' i full tillit til hva Gud har sagt i sitt Ord, om du har aldri
så små ''vinger'' (tro), så er du fullt viss på at Gud holder deg opp ved sin rettferds
høyre hånd.

Alt det Gud har sagt i sitt eget ord, det holder mål, og alt hva han har skapt, holder
også mål, og på tvers av alle vitenskaplige teorier om humla, så holder den også
mål, og alt er etter Guds målestokk, så det er da en selvfølge for oss som tror (og
ikke tenker) at humla med sine alt for små vinger, bærer sin kropp uten problemer.
Tro Gud for hva Gud er, og bland aldri hva Han er, med hva vitenskapen forteller deg.
Og når du tror, og handler i full forvissning til hva han har sagt, så skal du få se hans
allmakt og herlighet! Amen.

Sidsel Dyreng
Juli -2012