Jeg vet med meg selv at jeg kan være ganske så kvass når det gjelder spørsmål om
hva som står i Guds Ord, og hva som blir forkynt og praktisert i dag.
Jeg kunne kanskje ha valgt en litt mer rolig og avslappende holdning, men det er nid-
kjærhetens ånd som brenner i mitt hjerte, og jeg vet at det er mange, mange sjeler
der ute som lengter etter den himmelske ''susen'' i sitt liv.

Gud vil at alle skal bli frelst, derfor sendte han sin sønn for at vi ved troen på Ham,
skulle bli frelst.
Men det er også en der ute, som arbeider intenst dag og natt, for at ikke vi skal få
tak i dette vidunderlige frelsesverk. De fleste som blir frelst i dag, har ikke helt for-
stått hvilke krefter dette er snakk om, men det står klart og tydelig: -Vi har ikke kamp
imot kjøtt og blod, men mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

Dette har de som har valgt den smale veien som Jesus har ledet oss inn på, fått
merket på kroppen, og når en har fått kjent sånne makter som har reist seg imot deg
og knuget deg ned, og merket at de bruker alle midler for å rive oss ut av hans hånd,
da vet vi; -at det er en soleklar nødvendighet og iføre oss Guds fulle rustning.
Vi er i krig og ble alldeles ikke lovet en lett vei, men vi ble lovet kraft i det den Hellige
Ånd kommer over oss.

Fil.1.29,30: ''For eder blev det unt, for Kristi skyld - ikke bare å tro på ham, men
og å lide for hans skyld, idet I har den samme strid som I så på meg og nu hører
om meg''.


Her ser vi hva Paulus skrev til filippenserne, og hvis en har lest om Paulus, så vil en se
at han var stadig i kamper, og her sier han det rett ut, at vi er i den samme strid som
han var da han gikk her nede.
De fleste vil ha det til at Paulus var syk pga. en torn i siden, og sammenligner seg der-
for med ham hvis de er syke, til dem vil jeg si: -Han var alldeles ikke syk, men en
Satans engel slo ham pga. de høye åpenbarelser, for at han ikke skulle opphøye seg.

Men uansett sine høye åpenbaringer, og om du vet ved deg selv at du kanskje ikke
har fått sånne veldige åpenbaringer, du har kanskje ikke fått noen åpenbaringer i det
hele tatt, så la det ikke stoppe deg, for du har mottatt det aller viktigste: -Frelst av
nåde, og det er ikke av deg selv, men det er en Guds gave.
Og derfor kunne Paulus si; -at vi er i den samme strid som han var i.

Paulus og alle de andre igjennom hele nytestamentet hadde den samme strid, og det
som er skrevet burde vi ta til oss som lærdom: -så mye som vi lider med ham, så mye
skal vi glede oss i ham.
Vi kan kommer i kamper, prøvelser og lidelser, ja vi kan bli syke osv.
Men det er derfor vi skal ikle oss Guds fulle rustning, så vi kan møte all motstand med
Guds Ord. For de som vil leve gudfryktig må aldri regne med at det blir en dans på
roser, vi ble ikke lovet det.
Men begynn å øve deg opp i gudsfrykt, det er forferdelige sterke krefter som
angriper deg, men en må aldri glemme at han som bor i oss, er sterkere enn han som
til stadighet angriper oss.

Jeg har vært i prøvelser og kamper fra jeg ble frelst, og jeg håpet jo på da, at etter-
som tiden gikk, at det skulle bli mindre og lettere motstand, men det har ikke blitt det,
snarere tvert imot, men målet for min tro er himmelen og jeg vil være rede den dagen
Jesus kommer for å hente meg, så da må en bare holde ut, jeg har ikke blitt lovet
noen lett vei jeg, men når jeg kommer til himmelen, så er all strid over.

Men midt i alt dette så får jeg oppleve de forunderligste ting med Herren, og når jeg
er i de verste prøvelser som jeg opplever, så er Herren meg nær, og han gir meg
kraft og styrke til å fortsette.
Og jeg kan juble innfor hans åsyn, han kan gi meg Ord, sanger, osv. osv.
Og det er dette som er årsaken til at jeg holder ut, og det er den kraft han lovet å gi
oss: ''Kraft i det den Hellige Ånd kommer over oss''.

''Gleden i Herren er min styrke!
Gleden i Herren er min styrke!
Jeg vil prise hans navn,
under trengsel med sang.
For gleden i Herren er min styrke!

Refrenget på en sang Gud ga meg, så Gud er god, glem for all del ikke det.

Gud vil at alle skal bli frelst!
Og det at han ga sin enborne sønn for at vi skulle bli frelst, viser bare hvor stor kjær-
lighet han har til oss mennesker, han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal
komme til troen.

Du som er frelst:
-Øv deg i gudsfrykt!
-Be i den Hellige Ånd.
-Grunn på hans Ord dag og natt.
-Hold deg nær til Jesus, dette gjør du ved å akte på hans Ord.
-Les i bibelen og be Gud om åpenbaring i Ordet.
-Møt all vantroforkynnelse med Guds ord.
-Ta enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.
-Gled deg i Herren! Alltid.

La ingen frarøve deg det du har mottatt av Herren, se ikke på alt som skjer rundt deg,
men ha fokus på troens opphavsmann og fullender, det er ditt liv det gjelder, det er du
som skal være rede når han kommer for å hente sine.
Be til Gud av hele ditt hjerte, at alle predikanter, pastorer, eldste o.l., må bli fylt av den
Hellige Ånds kraft, sånn at hjertene blir satt i brann, og vi kan få en gjennomgripende
vekkelse så vi kan redde tusenvis av sjeler før det er for sent.
Vi må arbeide mens det er dag, natten kommer da ingen kan arbeide.

Vi trenger ikke forkynnere med selvutforma prekener, vi trenger forkynnere og vitner
full av den Hellige Ånds kraft, sånne som er villige til å ofre sitt liv for evangeliets skyld,
sånn at tusener og atter tusener av sjeler kan reddes før ulykken rammer jorden for
fullt. Når vi vet hva som venter dem som ikke blir frelst, så burde dette være mer enn
nok til at alle kristne hensynsløst går ut i kampen for sjelenes frelse, og dette gjøres
ved at du blir fylt med den Hellige Ånd og ild, som igjen skaper lengsel hos andre
frelste.
''Våkn opp, du som sover''!

Sidsel Dyreng
Juli -2012