Et evangelium, men mange forskjellige menigheter, og mange forskjellige lære-
setninger. Hvorfor?? Ved å les på frigjort.no, får du svaret!

Mange forskjellige menigheter. Men hvor er kraften? Hvem sitter i dag med
myndighet og autoritet, med det som Jesus sa vi skulle ha: ''Kraft i det den
Hellige Ånd kommer over eder''?

-Den kraft som Jesus praktiserte!
-Den kraft som disiplene praktiserte!
-Den kraft som tidligere åndsfylte predikanter praktiserte!
Hvor er den???

-Hvorfor utdanner de kristne seg til leger og sykesøstre, når Gud
har sagt: ''Jeg Herren er eders lege''.
-Hvorfor bibelskoler, når bibelen sier klart og tydelig:
''Den Hellige Ånd skal lære eder i samme stund hvad I skal si''.

Mark.16,17: Og disse tegn skal følge dem som tror: ''I mitt navn skal de
drive ut onde ånder.....''.


Dette var det første Jesus sa at de som trodde skulle gjøre.
Disse tegn skal følge dem som tror!!! Og hvor er troen???

Guds tidligere åndsfylte brødre og søstre opp gjennom tiden, talte drevet av
den Hellige Ånd, de sparte seg ikke, de tok ikke hensyn, de forkynte og
praktiserte evangeliet sånn som det skulle være!
Hvor skjer dette i dag?