Dette finnes ikke i de fleste av de forskjellige menigheter rundt omkring i dag, det er så
langt i fra den lyden som var på pinsefestens dag, den lyden og den salvede
forkynnelsen som tidligere åndsfylte brødre og søstre under Guds kraft forkynte og
praktiserte!
Det som Jesus sa at de troende skulle ha i det den Hellige Ånd kom over dem.
I dag er det kun etterligninger, de påstår seg å ha den Hellige Ånd, og det tror jeg
også de aller fleste har fått under omvendelsen, men de våger ikke å slippe den til
i menighetene i redsel for å bli -hånet, spottet, tråkket på, osv. og sist men ikke minst:
de er livende redde for å miste statsstøtten.

For hvis de kristne begynte åpenlyst å gjøre det Jesus sa vi skulle gjøre i Mark 16, til
de som tror: ''I mitt navn skal de drive ut onde ånder'', osv., så ville forfølgelsen
komme, for en må huske på at vi er i krig mot ondskapens åndehær i himmelrommet.
Og Jesus sa det klart og tydelig: -Har de forfulgt meg, så skal de også forfølge dere!
Ser ikke mye til den forfølgelsen i dag! Hvorfor?
Jo, det er nettopp fordi de unnlater å forkynne og praktisere nettopp det Jesus sa
vi skulle gjøre.
I dag er alle menigheter på forsoningens grunn: -Vi skal elske alle, uansett hvilke lære
de har, for kjærligheten er jo størst.
Dette hjelper deg ikke den dag Jesus kommer igjen, og jeg tror mange får et stort
sjokk, den dagen dette skjer, når Jesus selv kommer til å si til de som tar del i
dette falskneriet: -Vik fra meg, alle I som gjorde urett. Luk. 13,27.

Jeg er så takknemlig til Gud, at jeg har stått under en forkynnelse som er helt i tråd
med det Jesus og disiplene praktiserte, den forkynnelsen som ikke tar hensyn hver-
ken til det ene eller andre, den salvede forkynnelsen som kjennes igjen på lyden av
et ekte pinsevær. Og den forkynnelsen fikk jeg på møtene hos Broder Aage.
En mann som var salvet av Gud, som aldri kunne godta et klissent og kraftløst bud-
skap, men forkynte og praktiserte Guds ord sånn som det skulle være, fordi Gud var
med ham.
En mann som alle tros-samfunn tok avstand til, en som banet veien for helbredelse
ved bønn her i landet, som praktiserte det Jesus sa: kast ut demoner, mens de så-
kalte kristne raste mot ham, og kalte møtene hans for ekstase, hysteri ol., men Gud
var med ham, og salvet han, og hvis en tenker litt, så må en huske at det var Gud
som drev ham til dette, det var da aldeles ikke i egen kraft, så dem som gikk i mot
dette i de dager og også i dag, må huske at de en dag skal svare fremfor Gud, om
at det i virkelighet var Gud de tok avstand fra.

Mange av de som fikk oppleve og ta del i denne forkynnelsen har tatt vare på møte-
kassetter, bøker, artikkler ol., og det er dyrebare ting som du ikke får servert noe
sted i dag, derfor er jeg glad for å kunne fylle mye av denne nettsiden opp med
dette kraftfulle og levende evangelium, for du skjønner det:
-Det som Gud har salvet det går aldri ut på dato, det er til like stor velsignelse i dag.

Sidsel Dyreng
17.06.2012