''I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv
åndene om de er av Gud!
For mange falske profeter er gått
ut i verden.


Det finnes mange eksempler på dette rundt omkring i de forskjellige menigheter.
Det høres så tilforlatelig ut det som blir forkynt, at det er veldig enkelt å la seg lure,
hvis en ikke har hjertets opplyste øyne.
Men det står veldig klart og tydelig i Matt 24.24: ''Falske messias`er og falske
profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte
skulde føres vill, om det var mulig''.

Og videre i åpenbaringen 13,13, står det at de endog skal få ild til å falle ned i fra
himmelen.

-Men jeg vet ikke jeg, om de kristne de herlig forløste, de som er frelst og født
på ny, om de egentlig tar i bruk hjertets opplyste øyne, for de har
fått det, det fikk de ved dåpen i den Hellige Ånd, for det står at den Hellige Ånd
skal rettlede oss til hele sannheten.
En tror vel kanskje at det falske er så til de grader åpenlyst at en ser og hører
med en gang hvis det er noe feil.
-Ja det skal en gjøre hvis en lytter til hva Ånden sier til seg, men det er her mange
tror blindt på det som skjer i den enkelte menighet.
Og de tenker her kan det da ikke være noe feil: -Da ville vi ha merket det, og vi har
en meget ærlig forstander, og vi gleder oss.
Men er dette glede i den Hellige Ånd og ild, eller er det glede i kjøttet.
Har du som Gud sier: -Prøvd åndene om de er fra Gud i din menighet????
Eller tror du blindt på alt som serveres.

-Prøv åndene om de er fra Gud, en må være kritisk i denne tiden, en må kunne prøve
om åndene er fra Gud, for det står faktisk om vårt liv, det livet vi rettmessig skal ha
i Gud.
Du må for all del ikke tro at menighetene slipper unna vrangforkynnere, nei det er
nettopp i menighetene de dukker opp, og ikke med brask og bram, neida, det
kommer snikende, og det er så likt det rette evangeliet at en må ha hjertets opplyste
øyne for å kunne se falskneriet.
Det er menigheter som har budskap i tunger og tydning, og de aller fleste tror at dette
er det i allefall ikke noe galt med.
Men visste du at i mange menigheter kommer det budskap ja, men disse blir tydet på
menneskelig måte, og det er nesten umulig å oppdage dette, og en er helt nødt til å
ha hjertets opplyste øyne for å prøve åndene om de er fra Gud.
Det florerer av feiltydninger, og vi vet at den Hellige Ånd snakker ikke feil, for
Den er sannhetens Ånd.

Vi som er frelst har en jobb vi og det er å arbeide for sjelenes frelse, advare dem,
så de kan bli herlig frelst før Jesu gjenkomst og ragnarokket settes i gang for fullt.

Så stol ikke blindt på noen, ingen, ja du trenger ikke en gang å stole på det som jeg
her har skrevet, men du skal be Gud om hjertets opplyste øyne, sånn at du aldri
skal trå feil, for det er ditt liv i Kristus som teller noe, ingenting annet, og det er du
som skal være rede når Han kommer for å hente sine hjem.
Amen.
Sidsel Dyreng
03.11.2011