Jeg sto for litt siden og så på et rådyr som var i følge med sin kalv, og jeg la merke
til at moren var veldig oppmerksom på alt som foregikk rundt omkring dem.
Hele tiden mens hun spiste holdt hun øynene oppe, og kikket rundt seg for ikke å
bli overrasket av noen farer.
Kalven var ikke så oppmerksom, den lekte og moret seg mellom munnfullene,
plutselig ble moren oppmerksom på noe, og da kalven gikk for å nærme seg moren
kom det en lyd fra moren, og dette fikk kalven til å bråstoppe, og den ble også opp-
merksom og kikket seg rundt, så snudde de og gikk stille og grasiøst inn i skogen.

Dette ble så talende for meg, for farer lurer over alt, som frelst må en til hver tid
(mellom og under munnfullene) være på vakt, det er så mye som -hvis en ikke er
oppmerksom- vil prøve å ta i fra oss det som Gud har plantet i oss.

Det står om djevelen at han går omkring som en brølende løve å søker hvem han kan
oppsluke, 1.Pet.5,8, står det en advarsel med stor grunn: Vær edrue, våk!
og videre: ''Stå ham imot faste i troen''.
Så vi må med alle midler vi har (alt vårt eget) stå ham imot.
Og den beste eller den kanskje eneste grunnen vi kan gjøre dette på er å holde oss
nær til Ham til enhver tid, du vet da får ikke djevelen noe innpass, for hvis du leser
vider i kap. 5 står det: ...-Ham tilhører makten i all evighet.

Dette er noen kraftige ord som djevelen hater, han liker overhodet ikke å bli minnet
om dette, han vil ikke høre det, for han vet at det er sant, men den dagen du vet,
virkelig vet med 100% sikkerhet i ditt hjerte at: -Ham tilhører makten i all evighet,
ja, da opplever du også kraften i ditt indre, og kommer automatisk til å praktisere
skriftstedet: ''Stå ham imot faste i troen''.

Hold deg nær til Ham, dette kan bli veldig vanskelig hvis en fyller hjerte og sinn opp
med alt det verden har å gi i dag, en kan bare ta for seg tv, tv-selskapene sloss om
alles oppmerksomhet, og sender mere og mere interessante programmer, og alle
inklusiv de frelste sluker rått det som sendes ut.
Ja, men kan dette være så farlig da spør du kanskje, det er jo bare uskyldig under-
holdning, noe må da de frelste også kunne gjøre.
Da må en spørre: -hvis dette hindrer deg i å holde deg nær til Jesus,så det blir en
fare for deg, vil du da bruke tid på dette?

Det står om djevelen at han går omkring som en brølende løve, men du må ikke tro
at han brøler og skriker for å ta innpass i ditt hjerte, nei, hvis du har sett en løve
på jakt, så ligger den helt musestille og iakttar sitt bytte, og når den får en fin an-
ledning til å angripe, så bykser den frem og overmanner sitt bytte.

Det samme skjer på det åndelige plan, da kommer djevelen og ser at her er det
ingen dørvakt fra himmelen, døra står pip åpen, så her er det bare å gå inn å ta for
seg, ja her vil jeg bo.
Bli fylt av Ånden står det, og når du er fyllt av Ånden, så har du ikke det minste
interesse av det som skjer i verden, du får et helt annet syn på ting, og du vil da
kun ha det som hører Ånden til, en fullstendig befriende glede over frelseverket,
det er det du vil ha da.

Så det er faktisk på denne måten en kan se hvordan det står til med de åndsfylte
brødre og søstre, ligger interessen på det verdslige, eller ligger den på det åndelige.
En kan gjerne bruke tid på å si: -Ja, det er et fantastisk frelseverk, flotte saker,
for i neste øyeblikk å si: -Å, ja dette var et fantastisk tv-program.

Dette blir så oppblandet at det er helt ute på viddene, nå er det vel på høy tid for
alle kristne å vite hvor en setter sin fokus.
Når Jesus kommer igjen, så kommer han for å hente de som er rede, altså de som
har olje på lampen, eller for å si det på en annen måte: -Fylt av den Hellige Ånd og ild.

''Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare'', nydelig sang av Linda Sandell.
Betingelsene for å være en av de i Guds lille barneskare, er å holde seg nær til Ham,
dette er vårt vern mot alle farer.
Så tro Ham på hans ord, praktiser og handle på det, med å kvitte deg med det som
står i mellom deg og ham, og da vil du oppleve og se at Gud han som står bakom
sitt ord, kvitterer med:

-Vær trygg i fare!
Sidsel Dyreng
23.10.11