Den dagen det skjer, ja, da står du for Herren og ingen andre.
Da har du ikke lenger din hu vendt til det jordiske, men du skuer mot det himmelske.
Det er så mange og mye som kan binde deg her i verden, og dette erfarer en på
veien mot vårt endemål det himmelske Jerusalem.

Mennesker forsøker å binde deg, og de bruker alle mulige metoder, og det står da
også: "De legger seg efter eder med en iver som ikke er god; men de vil stenge
eder ute, forat I skal være ivrige for dem."
Gal. 4.17

En må til en hver tid være årvåken og da prøve åndene om de er fra Gud.
Stenge eder ute!
Fra hva?
Jo, de vil gjerne være deres mentorer eller lærere, men det er ikke sikkert at dette de
sier og lærer dere er bibelsk, derfor be Gud om hjertets opplyste øyne, så kan du aldri
trå feil.

For det kan hende de stenger deg ute, ved å fortelle deg ting du skal gjøre og ikke
gjøre, tro og ikke tro, etter deres egne oppskrifter.
Og du vil da bli stengt ute fra det som Gud ønsker du skal oppleve og ha i ditt liv,
som rettmessig er din himmelske arv.

Det kan være f.eks. helbredelse ved bønn, her er det mange som sier at Gud bruker
leger, og dette er bl.a. pinsepredikanter, høyt betrodde eldstebrødre i sin respektive
menigheter.
De takker høylydt Gud for at legene gjør så fantastiske operasjoner o.l

Hvor var disse legene, når Gud skapte det første mennesket Adam ut av støv?
Hvor var de?
For hvis Gud må bruke leger i dag, så må han da også ha brukt leger og vitenskaps-
menn når han skapte Adam.

Ingen som helst tvil om at legevitenskapen har gjort og gjør veldig mye bra på denne
fronten, men ikke bland det sammen med Gud.

Gud helbreder fullkomment, både til ånd, sjel og legeme.
Bibelen er full av disse løftene, og vi leser i Joh. 11.40: "Dersom du tror skal du
få se Guds herlighet".


Så blanding av denne verdens visdom og Gud = legger seg efter eder med en iver
som ikke er god....


Gud blir fremstilt som en liten dott, som ikke er mektig nok til å stå bak sitt eget ord,
og gjør han ikke det, så er han jo på toppen av det hele blitt til en løgner.
Skjønner du hva du leser?

De fleste av de vrangforkynnerne der ute har fått fanget menigheten i sine egne ord og
gjerninger, og den siste setning i skriftstedet er blitt virkelig: ...for at dere skal være
ivrige for dem.


Vi som har opplevd og sett, erfart og ikke minst hørt den levende Gud sånn som
han ER, faller ikke for denne forvirrelsens ondskap.
For vi tror de løftene han har gitt oss.
"Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i eder, vil
fullføre den inntil Jesu Kristi dag."
Fil. 1.6

"Så får da sønnen frigjort eder.....

(fra alle menneskelige tanker, verdslige ting,
denne verdens visdom og alt det som hindrer
en i å komme i nær kontakt med Gud)

.....da blir I virkelig fri".
Amen.Sidsel Dyreng
04.06.2011