og ti tusen ved din høyre hånd,
til deg skal det ikke nå.'' Salme 91,7

Innledningen til Salme 91: Den som tar sin tilflukt til Gud og stoler på Ham,
er fullkommen trygg under alle, selv de største, mest truende farer.


Det er godt å vite når en har vært vitne til en så grusom og umenneskelig terror-
aksjon som den som rammet folk både i Oslo og på Utøya.

Men de som har hjertets opplyste øyne, er ikke uvitende om at sånne forferdelige
ting kan skje.
Og det burde få vekket opp den enkelte sovende som kaller seg troende der ute,
med bønn til Gud om å fornye våre dager så de blir som i fordums tid.
Da de var fylt av den Hellige Ånds kraft og hadde et brennende hjerte for Guds
sak, og Guds sak er: -Å vinne sjeler for himmelen-.

Alltid har det vært grunnlag for å finne ut hvem som står bak terroraksjoner o.l.
De har selv erkjent det offentlig, eller de er blitt tatt før aksjonen har blitt iverk-
satt.
Det var da, før 22. Juli 2011.
Ingen hadde vel i sin villeste fantasi kunne tenke at dette kunne komme fra en
nordmann, fra det fredelige og fredselskende Norge.
Dette er terror!!!!
Nå er det ingen lenger som kan vite hva eller hvem det neste kommer fra.

Derfor er det godt at vi kan bruke de midler vi har på å advare folk, for bibelen
taler klart og tydelig om nettopp sånne tilstander som vi var vitne til.
Husk alle kristne der ute, alle frelste, vi må jobbe mens det er dag, natten kommer
da ingen kan arbeide.
Så våkne opp fra den sløvende tilstand, legg til side verdslige sysler, gå ut i kampen
for sjelenes frelse.

Menneskelig sett kan jeg forstå at de holder hender der ute etter denne tragedien,
men om de holder hender og det så melder seg mange millioner med, så kan det
aldri hjelpe dem, når de ikke vil holde hånd med Ham som er troens opphavsmann
og fullender, vår frelser, nemlig Jesus Kristus vår Fredsfyrste fra Nasaret.

I dag om du hører Guds sønns røst, så forherd ikke ditt hjerte.
Amen.S.Dyreng
02.08.2011