Du som er frelst må aldri gå i den fella at du anser mennesker som
ditt forbilde, men mange har faktisk gjort dette.
Det kan være enkelte predikanter, eller brødre og søstre i enkelte
menigheter som har fått nådegaver osv, og som du av den grunn
akter mere verdige enn andre.

Men du må huske på at Gud gir nådegaver til alle de som åpner
seg for ham, det kan være budskap, tydning, bønn for de syke,
profetisk tale osv.
Gud tar ikke tilbake disse gavene.
Så ikke akt noen høyere på bakgrunn av dette, for da kommer du
til å bli rimelig skuffet.

For plutselig en dag så kan det hende at de som du har aktet høyt,
gjør noe helt bort i veggene, som ikke er bibelsk, og da faller ''din
troenes verden'' i grus.
For du må huske på, at vi bare er mennesker, og det er ikke til
mennesker vi skal sette vår lit, og heller ikke ha som forbilde.
Vi som er frelst og født på ny skal sette vår lit til Gud, og Gud alene.

Vi har eksempler opp gjennom tiden helt fra det gamle testamentet
og frem til dags dato om at høyt aktede mennesker i menigheter ol.
som plutselig kan vende seg mot Gud og gjøre ting helt på ''trynet'',
og de som har satt sin lit til disse forskjellige mennesker har blitt dratt
med i dragsuget.

Så igjen ær ikke mennesker, men ''Sett din lit til Herren av hele
ditt hjerte''.
Ords. 3.5

Slutt å se kun på det som er nært, slutt å opphøy mennesker.
Begynn å søk Gud, og ham alene, for å få åpenbaringer fra ham,
og igjen Ham alene.
En må huske ''Herrens ord er dyrt i disse dager''.
Og det er ikke alle nådegaver og opplevelser som kan frelse oss på
den ytterste dag.
Det er kun troen på Ham. Jesus Kristus.

En må til en hver tid ha hjertets opplyste øyne, og dette får en ikke
ved å sette sin lit til mennesker.

Jeg er så glad for at jeg fikk oppleve det frigjørende budskap under
Aage`s forkynnelse.
Han sa om seg selv mang en gang, du kan ikke komme til himmelen
på min billett, du må ha billett selv, og videre: det er ikke i meg selv
jeg står her og preker, men det er pga. Ham som jeg har satt min
lit til, jeg i meg selv er ingenting osv.

Han ga all ære til Gud, ikke noe menneske og slettes ikke seg selv.
Det var mange som heller ikke den gang i hans tid egentlig skjønte
hva som drev ham til denne forkynnelsen, og også andre predikanter
opp igjennom tiden.

Men disse skjønte det, de skjønte at de var på lik linje med alle andre,
syndere frelst av nåde, men mange av dem ga hele sitt liv til Gud, for
at han kunne bruke dem til sin ære.

Vit hvor du setter din ære først og fremst.

Jeg husker spesielt Aage la vekt på noen ganger, og det var: fly ikke
rundt på alle mulige møter og ta til deg alt som blir servert, men bli
fylt av ånden.

Det var flere av oss som skjønte dette, og vi er også bevart i dag,
(grunnfestet), for vi satte vår lit til Gud, akkurat sånn som vi ble lært.
Vi trenger ikke halte hit og dit men gjør som det står skrevet i Luk.21.8
''Se til at I ikke føres vill! for mange skal komme i mitt navn og si:
Det er meg.''


Han bor i hjertene på den som tror.

Slutt med den idiotiske menneskedyrking.
Ær Gud i ditt hjerte hele dagen, for han er den som aldri svikter sitt
ord, og han er den som aldri svikter deg heller, hvis din lit er vendt
til Ham, og Ham alene.
AmenSidsel dyreng
18.06.11