For noen år tilbake leste jeg om noen som hadde fått svære hull på tomten sin.
Det var skadedyr som hadde vært der, jordrotter o.l.

Og de satte jo igang da for å utrydde disse skadedyrene, og det var ikke måte
på hvor mange gode forslag de fikk som skulle få en slutt på disse skadedyrene.

Og det var spesielt tre metoder som skilte seg ut fra de andre, og jeg kunne jo
ikke annet enn å sette det i forbindelse med det åndelige.

Det var for det første: at de måtte passe godt på og ha tomta ryddet til en hver
tid, og det andre var å sette tomflasker ned i plenen uten kork, sånn at den
lagde spesielle lyder når det blåste, og det tredje var at de kunne skaffe seg
en roterende dings som vibererte på tomta.
Tilsammen skulle dette forhindre at skadedyrene ble boende der.

Så hvis du som er frelst skulle få skadedyr på tomten din, eller boligen for den
Hellige Ånd, så prøv disse tre små grepene.

1. Sørg først og fremst for at du kvitter deg med alle unødvendige greier som
du har samlet på, alle ting som står i veien for Herren, for hvis det er den
minste lille ting der som ikke skal være der, ja da åpner du opp for skade-
dyrene, og disse kan gjøre ubotelige skader.

2. Det neste du må gjøre er å ha en "flaske uten kork", altså: "Lukk din munn
vidt op, at jeg kan fylle den".
Salme 81.11
Og da kommer det ut en spesiell lyd som skadedyrene ikke liker.

3. Og når du kommer ut med de himmelske lyder, så tar Herren selv og rister
deg med sin Hellige Ånds kraft, og da våger ikke skadedyrene å komme
nær til din bolig.

Så ta et grep i dag mot alle skadedyrene som prøver seg, ved på bibelsk vis å
praktisere: Ryddighet, Ydmykhet og Tilbedelse i Ånden.
AmenSidsel Dyreng
15.06.2011