Dette er faktisk oppskriften på å komme i nær kontakt med Gud: "Bare tro".
Og det menes da selvfølgelig troen på Guds Ord, ikke noe annet, kun enfoldig tro
på Gud og det han har lovet oss igjennom sitt ord.
Ikke vimse hit og dit, og ta til seg av alle verdens læresetninger, dette blir kun til
hinder for den levende tro som bare Gud kan gi.

Det er ikke lett for kjøttet å tro fullt ut, den dagen en er nede i "grøfta", det skal
faktisk tro til det, og tro Gud i all den elendigheten som en til tider kan havne i.
Men han har sagt: "Bare tro", og dette forteller meg at uansett hvilken elendighet
en til tider kan komme opp i, så må en faktisk stole på Guds ord, og handle på dette.

Jeg tar med noen ord fra en sang av Aage Samuelsen, og selv om det høres alt for
lettvindt ut for noen, så er dette et faktum, ta til deg disse ord som er gitt av Gud:
"Tro det er å gjøre som Gud sier i sitt ord...!

Dette er oppskriften!
Ikke noe hvis og men, ta det til deg som en ærklæring fra Gud direkte til deg, og for
ytterligere å legge mere tyngde på det så kan jeg sitere fra Bibelen, Heb. 11.1: "Men
tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees".


Så selv om det raser imot deg fra alle kanter, ja, selv i dine egne tanker og ditt eget
jeg, så bryt igjennom disse barrikadene, stå det i mot ved å bare tro Guds Ord.
Hele Bibelen er for deg, alle løftene du leser der er for deg, Gud ønsker at du skal ta
i mot disse løftene, og den eneste måten du kan motta dette på er ved: "Bare tro".

Praktiser troen din ved å begynne å bekjenne skriften høyt for deg selv, alle løftene,
alle velsignelsene, ja, alt det gode som Gud har sagt han vil vi skal ha del i, og begynn
å tro det, da er du også godt rustet når angrepene kommer i mot deg, for vi ble ikke
lovet en lett vei, men vi ble lovet kraft i det den Hellige Ånd kommer over oss.

"Bare tro", så får vi også oppleve som broder Aage skrev.....
"Selv om fienden raser, han for deg vil dekke bord".

Amen.

Sidsel Dyreng
10.04.11