Det er mange som har forsøkt å tidfeste Jesu gjenkomst, men dette er det ingen
mennesker som kan tidfeste, ikke en gang Jesus selv vet timen for hans gjenkomst,
det er det kun Gud som vet.
Det står i Mark. 13.32: "Men hin dag eller time vet ingen, ikke engang englene
i himmelen, ikke engang Sønnen, men alene min fader".
Ta eder i vare, våk! for I vet ikke når tiden er.
v.33

Igjen er det dommedagsprofet Harold Camping som har tidfestet Jesu gjenkomst,
regnet ut og kommet frem til dagen som er i dag 21.05.11.
Siste gang hadde han visst regnet feil, da skulle kan komme i -94.

Dette viser bare forvirrelsen som er i dag, og spesielt da fra de som påstår å være
frelst, og ikke er det.
Ingen kan tidfeste dette, men det skal være klart for alle og enhver at Jesu gjenkomst
er like for døren.
Dette ser vi ut i fra hva som skjer i verden i dag, og hva Jesus selv sier i
Markus 13.kap.
Det står nøye forklart, og det er bare å sammenligne med det som skjer i verden i dag.

De gjenfødte sjeler som forventer Jesu gjenkomst og er rede den dag han kommer,
disse skal da rykkes i skyer opp i himmelen, og møte sin Frelser og Herre.

Kjennetegnene er som det står:
-Jesus sier: "Mange skal komme i mitt navn og si: det er meg; og de skal føre
mange vill",
dette florerer det av i dag i mange trossamfunn.
-Krig og rykter om krig, dette skulle forklare enda mer.
Det er spent over hele verden, verdens ledere skjelver i frykt, og klamrer seg til
håpet om fred. Det er ingen fred, og det blir heller aldri fred for den ugudelige.
-Videre: jordskjelv, hunger og opprør.
Jordskjelvene kommer nå oftere og oftere, hungeren har flere og flere land slitet
med lenge, og enda flere land vil få merke dette etterhvert.
Opprør: der har vi spesielt i det siste vært vitne til forferdelige tilstander rundt
omkring, og se bare på all terroren som blomstrer som aldri før.
De tror nå at siden de drepte Bin laden så blir det fred, dette er bare ønsketenkning,
det er ikke mennesker som står bak alt dette, det er ondskapens åndehær i himmel-
rommet, og de åndene som var i ham er ikke døde, de finner seg nye hus (mennesker)
å operere ut i fra.

For dem som ikke vil tro på Guds ord, kan de bare blåse av hva jeg her skriver,
men det er sant uansett, og det skal de til sist få se.
En må se hele verden under ett, og da med åpenbaring over hva Guds ord sier.
Evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag.
Det er fortsatt land i verden som enda ikke har fått hørt evangeliet, så Gud er god,
alle skal få anledning til å høre dette, for å ta et standpunkt:
"En himmel å vinne, et helvete å unnfly".

Det 13. kap. avsluttes med et ord,
og dette er det på høy tid å ta i bruk
av de som forventer hans komme: "VÅK"
 

Sidsel Dyreng
21.05.11

frigjort.no