Jeg fikk et spørsmål av en dame som er frelst om hvorfor i all verden jeg gadd å følge
med på alt som skjer i menighetene rundt omkring.
Jeg følger med på tv, internett, aviser og alle kanaler som omhandler kristendommen.
Og det er en nødvendighet, når en ser den forferdelige vrangforkynnelsen som blir
servert i mange kristne forsamlinger.
Dette til såkalte kristne som er blitt helt sløvet, og også ufrelste som blir lurt inn i
falskhetens evangelium uten i det hele tatt å være bevisst på det.

Til den damen og andre sløve der ute, dette dreier seg om sjeler på vei til evig
fortapelse, og en må jo ta ansvar og om mulig klare å advare i hvertfall noen.

Jesus sa i Mar. 16.15: "Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all
skapningen".

Vi er inne i den aller siste tid av nådetiden, og vi som er frelste må da bruke alle
midler for å nå ut til folket, og hva er bedre enn internett, nå går jeg (som Jesus sa)
ut i all verden, og så lenge Gud har gitt meg hjertets opplyste øyne så jeg kan se
falskheten, så må da en hver og i hvertfall de som kaller seg frelst skjønne dette.

Det trenges et varsko.
Hvis jeg ikke følger med, så kan jeg jo heller ikke få med meg hva som blir forkynt,
og jeg kan da ikke ta ting fra luften og si at sånn og sånn er det.
Nei, en må kunne følge med å se, og da mener jeg se og høre hva som blir forkynt,
og deretter om dette stemmer overens med Guds ord, og ikke bare med ordet, men
også med den ekte lyden, om den er tilstede.
Her stopper det vel opp for de aller fleste kristne: -LYDEN- hva er det????

Jo da, det var lyden som var på pinsefestens dag:
Ap.gj. 2.2: Og med ett kom det en
LYD fra himmelen som
av et fremfarende veldig vær og fylte hele huset der de satt".


Det var den Hellige Ånd som ble utgytt over dem alle sammen, og de var alle
samlet på samme sted.
Dette var lyden, hvor er den i dag i menighetene?
Jeg har sett det med egne øyne, de lager seg sine egne lyder, i form av falsk latter,
skolerte prekener og preker med akkurat samme tonefall, det er menneskelagd
alt det de fleste foretar seg.

Ordet de forkynner stemmer mer eller mindre overens med bibelen, men når
LYDEN ikke er bibelsk, så blir det bare kjøttsuppe ut av det.
Falskhetens evangelium i praksis.

De aller fleste der ute nytter det ikke en gang å advare, og de får da ta det som
måtte komme når de i sin sløvhet ikke gidder å våkne opp.
Men vi er i endetiden, så valget må tas nå.
Hvem velger du å være?

"Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og
gikk ut for å møte brudgommen.
Men fem av dem var dårlige og fem kloke".
Matt. 25.1-2

Skjønn det du leser, strev for å bli en av de kloke.
Amen.

Sidsel Dyreng
23.05.2011