Jesu Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. 

MENNESKET I GUDS BILDET!

Gud har trukket en skarp linje og skille mellom det Guddommelige og menneskelige.
Mennesket er jo skapt i Guds bilde men falt, og ble gjennomtrengt av syndens vesen
og natur.
Mennesket har siden syndefallet reist opp erstatnings materialer for Gud og
det åndelige.
Et åndelig menneske kjennemerke er – tilbede Gud i Ånd og sannhet, menneskelig
synspunkt.
Gud tar sikte i ånden. ”Det opprinnelige”.

Det evige dype i mennesket som hever seg over jorden og kjødets natur og nytelser
åndens element i Gud.
Paulus sier: Vi som tjener Hans ånd, ikke for bokstav, men for ånd. 2.kor 3. 6-8

Demonene reagerer ikke for en Gudstjeneste på menneskelig basis.
Det er den åndelige kraft som uroer dem. En mann uroet filisterne, mer enn hele
folket, nemlig Samson.
Han var ikke lik andre mennesker, han var på en særskilt måte inspirert av Gud.

Mennesket må ha noe å tilbe, eller det må bli tilbedt.
Mennesket høyeste åndelige tilfredsstillelse er bønn.
Direktekontakt med Gud, Gud setter derved dine tanker og sinn til å motta
Hans evige verdier, og til å frembringe Hans skatter og åndelige dybder og
hemmeligheter ved Ånden, gjennom bønnens kraft og påvirkning.

Vi skal her se litt på hvor mennesket stiller seg opp mot Gud i avvikelse fra det
Guddommelige, og hvor det menneskelige stilles som en glans og gloria så
menneskene blir opptatt av det, - men hvor Guds kraft knuser det menneskelige,
og setter det i bakgrunnen og mørklegger det.

Jesus utvelger 12 disipler fiskere og tollere.
Det er basert på ikke menneskelig utrusning, men på åndelig kraft og inspirasjon,
altså avhengig av Gud og Hans kraft.
Helbred syke, driv ut onde ånder, oppvekk døde.

Hør hva jeg sier: ”Du kan aldri lære deg til dette, du kan aldri tale deg frem til dette.
Du kan aldri erverve deg visdom og kunnskap til å utføre dette for det er en åndelig
kraft.
En åndelig utrusning gjennom troen på Guds sønn.

JESUS KOMMER SNART!
NU GJELDER DET!

Nu snører det seg sammen, og trådene spinnes til et endepunkt.
Det profetiske Ord går med hast inn i begivenhetens fremtid.
Vi kan klart se konturene av verdens siste krampetrekninger.
Og vi kan avsløre hele situasjonen med et ord: ”maktallianse”.

Gud blåser sitt siste kraftige støt i basunene: Våkn opp min menighet.
I kled deg kraften.
Hvem vil tale Herrens Ord.
Hvem vil gå med vekke ropet.
Herren søker etter villige kjerter.
Sett basunen for din munn - klar tone – klar Ånd – klar Tro -, klar overbevisning og
klar forståelse av tiden.

Våkn opp, hvem vil skille seg ut fra mengden, hvem vil stille seg på
”offer veien”.


Altså: Guds vekke – rop –det siste mektige Guds rop til sitt likegyldig søvnaktige
og lunkne folk.
Løs deg fra jorden, løs deg fra matrealismen sterke åndsretning.
Arbeid, våk ,be, og vær helliggjort, stå under blodet.
Vær fylt av ånden, den Hellige Ånd, skill edder fra alt urent.
Fra alle avvikelser når det gjelder Hans Ord, vær Gudfryktig.

Elsk Herren over alt.
Vær brennende i Ånden, motta kraften til å helbrede syke, avsløre falskneri og
hykleri og skille mellom det menneskelige og det Guddomlige.
Rør ikke ved urent, søk inn i Herrens helligdommer.
Få syner, få åpenbaringer, bli ledet av Ånden, så at den Hellige Ånd får overtaket,
over den menneskelige ånd, slik at dere kan bli åndelige personligheter, som bryter
ned avguderiet mitt i Guds hus.
AMEN!
 

Av Steinar Drage