Det er et stort svelg mellom det Jesus lovet sine etterfølgere og den kraft som vi ser
i våre dagers pinsemenigheter.
Dette sier jeg ikke for å kritisere.
Jeg har kun et ønske og lengsel, å få se Guds overnaturlige nådegaver i virksomhet
slik Gud ville de skulle virke.
Jeg brenner etter å se den fulle kraften som Jesus lovet sine etterfølgere.
Det er et rop i mitt hjerte for de siste dagers vekkelse som Gud er i ferd med å
sende.
Dersom vi bare er villige til å la Ham røre ved våre liv.

Mange mener at det er intet nytt under solen, men Gud har sagt:
”De ting som er forkynt tidligere, se, de er nå kommet, og nå forkynner jeg
nye ting, før de spirer frem, lar jeg eder høre om dem”. Es. 42.9.

Gud er i ferd med å gjøre noe nytt for sitt folk.
Fariseerne kom en dag til Jesus og spurte: -Jesus hvorfor faster Johannes disipler,
mens dine disipler faster ikke?
Jesus svarte: ” Kan vel brudesvennen faste så lenge brudgommen er hos dem?
Så lenge de har brudgommen hos seg,
kan de ikke faste, men de dager skal komme, da brudgommen blir tatt fra
dem, og da skal de faste på den dag.”


De neste ord Jesus sa var lenge for meg en gåte.
Jeg undret meg på hva det kunne ha med fariseernes spørsmål å gjøre.
Han sa: ”Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klædebon,
ellers river den nye lapp et stykke med seg av det gamle, og riften blir verre".


En dag gikk det opp for meg at han fortalte at tiden var inne for noe nytt.
De skulle avklede det gamle og ikle seg det nye.
Kort etter at Jesus hadde fortalt denne beretningen sendte han ut sytti disipler og
gav dem makt til å gå ut å helbrede syke, åpne blindes øyne, og drive ut ånder.
Glade kom de tilbake og fortalte: ”Herre endog de onde ånder er oss lydige”.
Han svarte dem: ”Gled eder ikke over dette, men heller at deres navn er
skrevet i Livsens bok”.


Da Jesus fortalte dem at han måtte lide på Golgata, er det ikke underlig at mange
av hans disipler ikke ønsket å se at tingene skulle forandre seg.
De ønsket å se Jesus sitte på en jordisk trone og seg selv som herskere.
De gledet seg over å kunne be for syke og drive ut ånder, men Jesus sier:
det er på tide å ta av den gamle kledning og ikle seg den nye.
Tiden er inne for en ombytning.
Da Jesus ble fanget, spredte hans disipler seg, trofast bar Mesteren sitt kors til
Golgata og døde der.
På hans himmelsfartdag hører vi ham igjen tale om det nye.

Han befalte femhundre å gå til Jerusalem, og bli der til de ble ikledd kraften i fra det
høye.
De måtte ikles den nye kraftens kappe.
Bare hundrede og tyve hadde tiltro til hans ord og adlød ham. De andre trehundre
og åtti sa: ”Vi er tilfreds med vår gamle kledning, vi steller litt på den.
Vi ønsker ikke å betale prisen til en ny, vi er fornøyde”.
Hundre og tyve gikk opp på salen, som Jesus hadde befalt dem.
De ønsket hva Gud hadde lovet.

Bibelen forteller at det kom en lyd fra himmelen, som et mektig fremfarende vær
og fylte hele huset der de satt.
Det viste seg tunger på dem likesom ild, og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd,
og de begynte å tale med tunger alt etter som ånden gav dem å tale.
Det nye hadde falt på dem, de hadde fått kraftens kappe.

Du leser ikke mer i Guds ord om de trehundre og åtti som nektet å gå til salen,
men du vil finne meget om de hundre og tyve som mottok den Hellige Ånds dåp
den morgenen.
De vekket opp verden på sin tid.
Jeg kan forestille meg de tre hundre og åtti menn og kvinner som lot være å vente
i Jerusalem, der de sitter og forsøker å lappe på sine kledninger.
De forsøker å lappe på sine kledninger. De forsøker å sy en ny lapp over hullet,
men hver gang de er ferdig med å sy begynner det råtne materialet og flenge seg
opp igjen.
De makter ikke å lappe hullene.

Det var en helt annen ting med de hundre og tyve.
De kom ut av salen ikledd med åndelig dynamisk kraft. De gikk fra hus til hus og
fortalte den gode nyheten om oppstandelsen.
Mannen ved den fagre tempeldør ble helt bra og sprang omkring, blindes øyne ble
åpnet og åndens nådegaver ble stadfestet.
Tusener ble lagt til menigheten i det de omvendte seg og ble frelst.
Jesus har sagt: ”For intet har I fått det, for intet skal I gi det”.

Jeg hungrer etter å kunne gi mer. Jeg ønsker å bli ikledd den fulle kraft som
apostlene hadde.
Jeg ønsker å få se noe nytt i mitt liv, som vil revolusjonere Jack Coe`s liv.
Jeg tror vi er i ferd med å få se Guds kraft åpenbart i denne siste vekkelse som den
var i den første menighet, og ennå større.
Du har lest i din bibel at Jesus sa at de som trodde på ham, skulle gjøre de gjerninger
han gjorde, ja, ennå større.

Vi kan ha hans tro, hans dømmekraft, hans kunnskap og hans mirakler.
Enhver ville ønske å ha makt til å gå inn i et sykerom og sykehus og helbrede folk.
Mange har bedt om dette, noe som synes så alt for langt for deg, til å komme over
deg og ikle deg med guddommelig kraft.
Du ønsker å være i stand til å vise at Elias Gud lever, men det synes som om det er
et stort gap mellom hva Jesus eide og hva vi har.
Mitt hjerte roper etter denne kraften.

Jeg har mang en gang skammet meg over å avertere Jack Coe så mye, tilsynelatende
så mye om meg, så lite av Jesus.
Har du aldri forlatt et møte, med en brann i ditt hjerte?
O, Gud, hva med alle lidende som ikke ble helbredet i kveld, hva med alle de som
ikke fikk overbevisningens ånd og gav sitt hjerte til deg, hva er i veien?
Mange kvelder har jeg bedt for syke, og Gud har velsignet meg, og jeg har sett
tusener er blitt mirakuløst helbredet, men jeg er ikke tilfreds.

Etter at jeg har fått sett blinde få sitt syn igjen, svulser forsvunnet, har jeg gått i
bønneteltet, falt på kne og spurt: ”Gud, hva med dem der ute som ikke ble
helbredet”?.

Jeg har aldri tvilt eller skammet meg for Jesu Kristi evangelium….., men jeg har
skammet meg over meg selv mange ganger.
Hvis du ikke har det, er du verre enn meg selv.

Ærlig vil jeg tilstå at jeg ønsker mer og mer. Det kommer, og intet kan stoppe det.
Du og jeg skal se Guds herlighets kraft åpenbart i vår tid.
Det veller frem og vi vil ha fremgang og vokse i nåden og kunnskap om vår Herre
Jesus Kristus.
Når folk ikke blir helbredet prøver vi ofte å kaste all skam på forsamlingen eller de
som blir bedt for. Vi sier de ikke har tro nok, men bibelen sier:
”Hvor I alle kommer inn i en by – helbred de syke som er der”.
Han sa ikke at vi skulle forsøke å helbrede dem.
”Vi skulle helbrede dem”.

Mange forsøker å gjøre Guds verk med den teologiske lærdom de har fått på
seminaret.
Jeg er ikke imot lærdom, men la oss aldri glemme at det er ved Guds kraft vi kan
gjøre Guds gjerninger.
Det er ikke alltid vi er i besittelse av Guds lovende kraft, men dersom den er lovet,
da kan vi ha den.
Vi trenger å stå ansikt til ansikt med sannheten.
Tiden er inne til å forstå at formalismens kledebon ikke er det nye som er oss lovet.
Skikk og ritualer er ikke annet enn en lapp på gammelt materiale.
Finnes det ikke bak disse tomme ytre ritualer et skrik etter den virkelige Guds kraft?

Det var ingen bibelskole som gav Peter den Guddommelige kraft han var i besittelse
av.
Den kom direkte fra Gud.
Hva vi trenger kommer ikke fra hjemmelærte mesterprekener.
Det vil komme gjennom mye bønn og faste.
Det vil komme gjennom et Åndsalvet liv. Misforstå meg ikke.
Jeg gleder meg over hva vi har lært, men vi trenger en vekkelse fra Gud som kan
hjelpe oss til å bruke vår kunnskap i Hans fulle kraft.
Hva vi trenger er ikke det forgagnet. Vi trenger ikke se på Azusa Street eller andre
store åndelige utgydelser, men i fremtiden.

Guds kraft venter på menn som vil lede skarene av kristne inn i løftets land.
Guds overnaturlige kraft vil ikke komme gjennom en ny organisasjon eller
et nytt kirkesamfunn.
Det vil komme gjennom deres bønn og rop hvis hjerter hungrer etter dette.
Nå roper mitt hjerte: ”Oh, Gud send oss kraften!”
Jeg tror vi er i ferd med å se en stor apostolisk vekkelse som vil overgå alt som
er skrevet i Bibelen før Jesus kommer.
Han vil gjøre sitt folk i stand.
Det vil være et stort rop før Han kommer.

Gud er i ferd med å ikle sin menighet med slik kraft at de skal gå til krøplinger
på gaten og si: I Jesu navn, stå opp å gå. Og de vil gjøre det.
De vil legge sine hender på de blinde, og de skal se.
Store skarer skal samles på gaten for å se disse overnaturlige mirakler som vil skje
gjennom tro på Jesus.
Sykehussenger vil bli tomme og kreft forsvinne ettersom Åndsfylte menn og
kvinner ber…
Venn, Guds kraft er for deg og meg.
Jesus har sagt: ”Større ting enn dette skal I gjøre”.
Gud gir oss disse større ting i de siste dager, så vi kan vinne en tapt
og døende verden for Jesus. Amen.