Frihet i Herren!

Ja, se jeg har ført deg ut av et trangt rom, og jeg har gitt deg et fritt område.
For mitt område sier Herren, der fins ingen grenser, det som jeg har gitt deg.
Jeg har gitt deg et vidt område, som du kan ferdes fritt omkring.

Men se, mange vil trenge deg inn i et trangt rom.
Men se, jeg Herren er her i dag for å løse deg ut fra ditt
trange rom som andre har ført deg inn i.

Jeg vil fri deg ut fra dette trange kår, og jeg vil sette deg i frihet,
for jeg kaller deg ved mitt råd.
Jeg gir mitt ord til deg, for at dette ordskal lokke deg ut fra den
tilstand du er i, og lokke deg ut i et fritt rom.
Se jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til.
Men dersom du går ut av denne dør, så skal du gå inn og du
skal gå ut å finne føde. 

Derfor hvis du hører på min røst, og ikke forherder ditt hjerte,
så skal jeg Herren gjøre et under for deg.
Ja jeg skal gjøre det som du trodde var umulig,
det skal jeg gjøre mulig, for alt er mulig for den som tror.

Se jeg gjør noe nytt for deg, ja, nå skal det spire frem.
Dersom du åpner ditt hjertets indre så skal jeg Herren komme inn til deg,
og jeg vil holde nadverd med deg, og du med meg, sier Herren.

For jeg gjør alle ting nytt for deg.
Ja, du skal få se at det skal bli en tilværelse.
Du skal prise meg i nye tunger.
Du skal se meg på en ny måte.
Jeg vil åpenbare mitt ord på en ny måte for deg,
dersom du tar imot meg i denne stund.
Amen.


1977