Frykt ikke.

Ja, når jeg har gjort et verk i den enkelte, så er det
for å herliggjøre mitt navn Jesus.
Og fortelle menneskene at jeg i sannhet lever, og er
den samme i dag, som jeg alltid har vært.
Og at jeg ved det løftet jeg har gitt: at når jeg kommer
igjen, så skal jeg Herren Jesus ta alle mine hellige med meg.

Og når du har fått oppleve dette kraftens og frelsens vidunder,
da skal du ikke skamme deg, men fortelle, vitne om det, om hva
jeg Herren Jesus har gjort for deg.
Og når jeg kommer igjen, så skal du få del i min herlighet og min skjønnhet.

Og I skal ikke engste eder for det som kommer over jorderik,
dere har intet med det å gjøre.
Men I skal løfte eders hode oppad, og se hen til meg og forløsningen stunder til.
Da skal jeg komme i min herlighet.

Og når folkene engster seg i fortvilelse, så er det fordi de selv har valgt det.
Men jeg Herren skal komme å ta mine til meg, og gjemme dem i min hytte
på den onde dag. Amen.

1983