Miraklenes Gud.

Ja sier Herren, dette er bare dråper i mot det jeg vil
sende, for jeg vil sende skurer over eder.

Og når de får se syndere bli frelst midt iblant dere,
da er det jeg Herren som frelser.

Og når dere ser blinde, halte og lamme bli helbredet,
så er det jeg Herren som gjør det.
Og når de ser at døde står opp så er det jeg Herren som
gjør det, for jeg er hersker over døden og dødsriket.

Det er jeg Herren som gjør under.
Amen.