Vårt vern.

Dette har jeg gjort for deg midt i din fagreste ungdom,
for at du skal stå som eksempel på at jeg Herren har
makt til å løse de bundne og sette plagede i frihet.
Jeg har døpt deg i ånden for at du skal være frimodig.

Kommer vanskeligheter og problemer på din vei,
vis det hen til meg som har båret alt sammen på meg,
for at du skal være fri.

La ingen anklage deg for din ungdoms skyld,
men pris meg av hele ditt hjerte, så skal intet
ondt komme nær til deg, når jeg Herren er
en ildmur trindt omkring deg.
Amen.