Han vet og ser den som tror.

Så mye som du tror på meg, sier Herren, så mye
får du oppleve av meg.
Jeg har aldri tatt mine løfter tilbake, men jeg gir
dem til hver enkelt som vil ta i mot dem.

Og den som tar imot mitt ord, skal kjenne min
kraft, og merke at jeg har rørt ved deg.
Jeg Herren lever og står bak mitt eget ord.

Om I ser fiendens og dens raseri, så skal I stole
på at jeg Herren er med eder alle dager inntil
verdens ende.

Jeg har aldri sveket en av mine egne, men jeg
vet, og jeg ser dem som tror på meg.
Og de skal få kjenne at jeg Herren er ikke død,
men jeg lever i all evighet.
Amen.

1987