Stå på den fast grunnvoll.

Ja, jeg vil vise meg herlig i hver eneste
som tror det jeg har sagt sier Herren.
Og jeg vil vise dem at det er jeg som
troner over kjerubene.
Og jeg gjør hva jeg vil, og jeg skal vise
fienden at jeg er med mine ringe små.

Og det som jeg har gjort og fullbrakt,
står i evigheters evighet.
Og den som står på den faste grunnvoll
skal aldri i evighet rokkes.
Amen.

1987