Dersom du tror....

Dersom du stoler på det ord som jeg har talt,
så skal du få se min herlighet.
Dersom du tror at det jeg har sagt er sant,
og handler på det, så skal du få se min herlighet.

For jeg har aldri sviktet det ord jeg har talt,
men jeg står bak og fullfører det.
Jeg har sagt det utrykkelig at jeg skal hjelpe
deg og støtte deg.
Og jeg skal gi deg styrke til dine ben.

Jeg skal holde deg oppe ved min rettferds høyre hånd.
Og du skal få oppleve at det jeg har sagt,
er jeg mektig til å fullføre.
Amen.

1987