Sett din lit til Ham.

Ja det er kun for dem som stoler på mitt ord, sier Herren,
som får oppleve hvert ord av det jeg har talt.
For det er ikke dem som lager seg sine
gjerninger eller meninger som jeg aksepterer.

Den som går den vei jeg har befalt, vil jeg la den Hellige
Ånd komme over.
Og de skal få kjenne at de har fått kraft.
De skal kjenne meg Herren Jesus, jeg som var død, men se jeg lever.
Og jeg bevarer mine og gjemmer dem i min hytte på den onde dag.
Og de skal prise mitt navn Jesus, opphøye meg, fordi jeg frelste dem
i fra jorden til Gud.

Og det er den ånd som jeg har gitt dem som tror på meg, som skal
forvandle eders dødelige legemer så I skal bli gjort lik med meg.
Jeg som var død, men se jeg lever.
Og jeg skal oppfylle de løftene jeg har gitt dem:
At hver den som tror på meg ikke skal bli til skamme,
men de skal få se min herlighet, og kjenne min kraft.
Og vite at jeg Herren er med dem inntil den siste dagen.
Amen.

1986