Han er deg nær.

Når du tok imot meg sier Herren, da skjedde det et vidunderlig
verk i ditt indre som du selv ikke er klar over.
Du er født på ny, en ny skapning i meg sier Herren.
Jeg har gjort ufattelige ting for deg som du ikke skjønner, men jeg
Herren har skrevet ditt navn i livets bok fra før verdens grunnvoll ble lagt.

Og da du tok imot meg, så var hele himmelen i bevegelse,
og derfor vil jeg fryde ditt hjerte, fylle deg med Den Hellige
Ånds kraft igjen og igjen.
Og du skal kjenne at du er løst.
Om du ikke ser meg, så er jeg allikevel nær deg, i din munn
og i ditt hjerte ved troens ord.

Jeg har løst deg og satt deg fri.
Om du blir anklaget natt og dag, så er jeg Herren hos deg.
Og jeg beveger ditt hjerte til å lovprise meg Herren Jesus.
For det er meg som har løst deg og satt deg fri.
Det er jeg Herren Jesus som har salvet deg fra helligdommen.
Derfor skal du prise mitt navn Jesus……..
Jesus er navnet over alle andre.


Amen.

1984