Han ser alt.

Så skal I vite at jeg Herren har et våkent øye med alt som skjer.
Og jeg holder min hånd over alle mine utvalgte.
Jeg er med dem fra morgen og til aften, ja hele dagen er jeg med dem.
Og bevarer dem og beskytter dem på alle deres veier.

Og når de forteller at jeg Herren kommer snart, så skal jeg stadfeste
selv dette, med at jeg kommer i min herlighet.
Og når jeg kommer så skal de løftes hjem til de evige boliger.

Så pris mitt navn og fortell at jeg Herren kommer snart.
Skam deg ikke for å slippe deg løs i ånden,
men pris meg av hele ditt hjerte.
Løft dine hellige hender og lov mitt navn, fordi jeg er en veldig
Gud midt iblant dere, som gjør tegn og under uten tall.
Jeg rører ved den enkeltes hjerte, jeg fornyer deg og salver deg igjen og igjen.
Og du skal kjenne at jeg Herren er midt i blant eder.


Amen.


1984