Nådetiden er snart omme.

Det er dette jeg vil at alle mennesker skal få oppleve sier Herren.
Å få komme i nær kontakt med det ord jeg har gitt eder,
så det kan frigjøre eder, for det er det som frelser eder på den
ytterste dag.
Og det er det som fyller eder med glede, så I kan rope
”Halleluja” av hele eders hjerte.
Er I klar over hvilket privilegium I har fått, nemlig å høre mitt
budskap som har nådd til hele verden, og som er mektig til å
løse, frigjøre, frelse og helbrede.

Er I klar over at nådetiden snart er omme, og at det siste ropet
kommer: ”- Se brudgommen kommer, gå ham i møte”. 

Og når jeg Herren Jesus kommer i min herlighet,
da skal I få se meg slik som jeg er.
Så som I mottok meg, så skal I få se meg i herligheten.


Amen.


1984