Frigjort av Herren.

Ja, det er meg som har gjort verket fullkomment,
og jeg innbyr hver enkelt til å komme å gå rett inn
i det fullbrakte verket.
Så skal det du strever med ikke eksistere mer,
for jeg Herren fjerner det, jeg gjør noe nytt, og
når jeg har gjort det med deg så skal du prise meg.

Og den sykdommen som har plaget deg i lange tider,
den skal ikke være der, for jeg Herren har ikke gitt deg dette.
Men jeg gir deg min Hellige Ånds kraft, og jeg rører ved deg,
og sykdommen forlater deg, så du skal kjenne at jeg Herren
har frigjort deg.


Amen.

1982