Ham, Ham alene.

Det har ligget et dekke over mange ting for dine øyne,
men se jeg er i ferd med å dra tilside dette dekket,
som skjuler min herlighet.
Og mange har forsøkt å påvirke deg i alle retninger,
men se hen til meg sier Herren, og jeg vil gi deg ny kraft,
ny styrke, ny overflod, og seier over all fiendens velde.

Når du ser alt dette som skjer omkring deg, så vet du ikke
hva du skal gjøre, men søk hen til meg, og jeg vil åpenbare
meg for deg, og du skal få kjenne å smake og se at jeg
Herren gjør under i ditt liv.
For den sløve ånd som i dag har inntatt mitt folk, er ikke
fra meg sier Herren.
For se jeg har en ånd og jeg gir en ånd som gjør at du
fryder deg og du priser meg, og du setter sannheten høyt,
sier Herren.

Derfor skal du prise meg, for det jeg har åpenbart for deg.
Derfor skal du prise meg, for det jeg har vist deg, og det du ser.
Og du skal takke meg, sier Herren, så skal jeg føre deg videre
inn i større velsignelser.


Amen

2011