Søk ham av hele hjerte.

Jeg vil ingenlunde slippe deg, sier Herren, og ingenlunde forlate deg,
for se jeg har kjøpt deg ved mitt eget blod, derfor våker mitt øye
over deg dag og natt, sier Herre.
Og jeg ønsker å bevare deg under min kraft og salvelse, så du kan
bli stående den dag når jeg kommer, sier Herren.

Derfor skal du ikke søke de sprukne brønner, sier Herren, du skal
søke meg som er livets vann, og jeg vil gi deg alt dette som jeg har,
som jeg ønsker å fullbyrde med hele mitt folk, sier Herren.
Idet jeg utøser av min herlighet, og jeg utøser av min kjærlighet, sier
Herren, og I skal smake og se og kjenne, at jeg er god.

Når du utøser ditt hjerte for meg, sier Herren, så taler du ikke til døve
ører, men se jeg lytter, jeg hører, sier Herren, og jeg ser, sier Herren.
Derfor skal du ikke tro at du er overgitt til alt dette som er omkring deg.
Men se jeg Herren har deg i min hule hånd,og jeg danner og former deg.
Dersom du overlater alt til meg, sier Herren, så skal du til slutt se at min
herlighet virker.


Amen.


2011