Seier i Jesu navn

Se jeg har utvalgt deg, sier Herren.
Hvorfor holder du deg unna meg, og hvorfor forsøker du
å skjule deg for meg, jeg som ser alle ting som du gjør og
hva du ikke gjør, sier Herren.

Jeg er overordnet og jeg ser alt som rører seg i ditt liv.
Kom til meg og søk meg, og du skal finne meg, og jeg
vil løse deg og sette deg i fullkommen frihet.
Og jeg vil ikke sier Herren, at mine barn skal lide som de gjør
under dette syndens press, men jeg vil at du skal kjenne at det
er jeg som har løst deg og satt deg fri, jeg har seiret over synden
sier Herren.

Jeg har seiret over sykdommen, jeg har seiret over alt som rører
seg på jorden, men du må benytte deg av min seier, sier Herren,
så skal du få oppleve og se at jeg er den samme Gud, som løste
de som var før, og jeg er den samme Gud som løser de bundne
i dag, og jeg setter disse i fulkommen frihet.
Amen
2009