Han er løsningen

Og se, la deg ikke forstyrre av det som er omkring deg sier Herren.
Men se hen til meg i trofasthet, så skal jeg fylle all din trang i herlighet.
Se jeg har sett dine tårer både dag og natt sier Herren, jeg har sett dine
prøvelser og alle dine vanskeligheter som har kommet over ditt liv.

Men se jeg er løsningen, anrop meg, sier Herren, så vil jeg løse alle ting
for deg, sett din lit til meg, og tvil ikke, så skal du få erfare at jeg er den
frelser jeg har sagt meg å være, og at jeg svikter deg ikke i nødens stund,
men jeg er der og løfter deg opp, og bærer deg, og holder deg oppe ved
min rettferds høyre hånd.
Se jeg er din Gud, jeg er din frelser, jeg er din forløser, ja den som tok deg
opp fra det dypeste dynd, og satte dine føtter på en klippe, og jeg renset
deg fullstendig, det skal du vite.

Gå derfor ikke tilbake noen steder, men kom til husets inngang og søk meg,
og du skal finne meg sier Herren.
Og i denne kveldsstund, skal du søke meg, og du skal finne meg, og jeg
skal løse deg.
Jeg skal sett alle de tanker og alle de utveier du har hatt, som ikke er fra meg,
sier Herren, men som Satan førsøker å få inn i deg, men se jeg vil fylle deg
med min ånd sier Herren.
Og jeg er den løsning for deg som i denne stund du skal søke, og se jeg vil fri deg fra
disse tankebygninger, jeg vil fri deg fra alt dette som forsøker å trykke deg ned, for
se jeg er den som løfter deg opp sier Herren, og setter dine føtter på meg som er
klippen. Derfor søk meg i denne stund, og du skal finne meg.
Amen.
2011