I dag, om du hører Guds sønns røst.

For verden kan ikke med sin visdom forstå hva mine barn
har fått oppleve av min herlighet, av min nåde og miskunnhet.
Verden går sin sikre undergang i møte.

Men jeg har sendt mine budskap ut til den vide verden,
og den som hører denne røst, at jeg Herren ønsker å
frelse det som er fortapt, og omvender seg til meg,
skal i sannhet bli født på ny.
Og få kjenne min kraft, både til ånd, sjel og legeme.
Amen