Hold eder til den sunne lære.
Hva er sunt og hva er usunt, det er i grunnen ikke så vanskelig å skille det, for alt som
er av mennesker, det er usunt, alt som er av Gud det er sunt, så spørs det da, hva som
er av Gud og hva som er av mennesker, det er ikke så vanskelig å se forskjell på det.
For når Gud gjør noe, så gjør Han noe langt utover det vi forstår og det vi ber om.
Altså langt ut over vår forstand, det er av Gud.

Så det mennesket kan lage, det stopper med forstanden, men det som Gud gjør, det
begynner med troen, og det er stor forskjell, det er som natt og dag, det er som
månen og sola. Jeg sa til noen i går at jeg er glad for jeg har månen her (hode), men
så har jeg sola her. (hjertet)

Det er i grunnen det som er så fint, at det er så klart skille mellom det som Gud gjør,
og det som mennesker gjør. For det menneskelige det er gjennomsyret av fornuftens
forurensning. Vår fornuft kan bare strekke seg til vår intelligens, men det som er uten-
for der, -det er ved tro.
Så når Gud begynner å gjøre noe, så begynner Han utenfor vår forstand, så ikke du
greier å følge med. Og det er det som er så ergelig for intelligente mennesker, at ikke
jeg kan være med på det, da kan jeg ikke godta det.
Gud bryr seg i grunnen ikke noe om hva du godtar, vil du ikke ha det, så sier han, nei
vel: -bare gå. Men vil du ha det, så sier Han: -Den som vil kan komme og drikke
livets vann uforskyldt. Det står uforskyldt. Du har ikke fortjent noenting.

Når andre byr meg på et måltid mat, så eter jeg den maten med velvære hvis jeg ser
det er god mat, og er det mat som jeg ikke synes passer meg, så tar jeg det ikke.
Men jeg begynner ikke å sette meg ned og skal definere den maten som er der med
min fornuft, maten gjør seg virksom i meg når jeg får den innabords, ikke før.
Og Guds ord gjør seg virksom i deg, når du tar det innabords, når du nyter Guds
løfter; for det står - Han har gitt sine herligste og dyreste løfter for at vi skal nyte godt
av det. Og jeg nyter det jeg.

Og når jeg tenker på alle de Hellige som Gud kom og talte til. Et budskap som lå
langt utenfor deres fornuft, og som virker usunt på de sunne og de fornuftige i dag.
Når han f.eks. sa til Esaias, at han skulle gå inn i en by, og der skulle han gå med
baken bar i tre år. Har du hørt noe så usunt?
-Nei dette her kan jeg ikke være med på Esaias. Og du kaller deg profet, og går om-
kring sånn som du gjør, -det er en stor skam.
Ja etter fornuften er det det, men Gud hadde nå en gang sagt det da, og da hjelper det
ikke med fornuften og protestere, -når Gud har sagt det.
Og Gud har gjort mange, mange ting, utallige, som strider imot vår fornuft.

Hvordan kan du tenke deg at et menneske skal bli født påny til et levende håp?
Hvordan skal det foregå da? sa Nikodemus, -Kan vel et menneske bli født to ganger?
Komme inn i mors liv, og fødes to ganger?
Da sa Jesus: -Og du er lærer i Israel, og forstår ikke dette?
De vil gjerne være lærere forstår du, men de forstår det ikke, for fornuften greier ikke
å gripe tak i dette her.
Og det er det som er feilen med de fleste menigheter og predikanter og pastorer og alt
dette her, de vil gjerne preke fornuftens evangelium for folk, så folket kan godta det,
og derfor er det så masse som er med disse kirker og bedehus, for de er med for for-
nuftens skyld, for det er noe vi kan forstå, -Jaaaa da.
Men når Gud gjør noe utenfor fornuften, -da kan vi ikke være med lenger, for dette
strider imot all sunn fornuft.
-Ja, det gjør det, det er jo klart det!

Hvordan kan fornuften godta en mann som Aage Samuelsen, som gjør så mye hals-
brekkende ting, at fornuften greier ikke å følge med? Det strider i mot vår fornuft.
Og du skjønner det at de skal inn i himmelen på fornuften, og fornuften sier til troen:
-Følg meg! -Så går fornuften foran, dirigerer den ene krokveien etter den andre.
Troen står stille!
Og når fornuften snur seg og ser seg tilbake! -Men hvor i all verden er troen henne?
Og går tilbake til utgangspunktet. -Følger du ikke med? -Nei, sier troen!
-Ja men jeg har gått mange rare veier nå, og jeg ventet at du skulle følge med!
-Nei jeg kan ikke det, sier troen, for det er bare en vei, og det er den veien som Han
har banet, som ikke er banet på fornuftens vei, men på troens vei.

-Men nå skal vi bytte plass du og jeg, nå skal jeg gå foran, så får du følge etter, så
går troen foran, så kommer fornuften diltanes etter.
Og troen gjør halsbrekkende ting, så fornuften?? -Men i all verden, hva er det du
fører meg opp i, broder tro? -Bare følg meg, sa Jesus, -For jeg er veien, sannheten
og livet.
Å bli født på ny, det er imot all sunn fornuft, så vi er ikke sunne og fornuftige barn,
født to ganger, men vi er født den andre gangen, langt utenfor det vi forstår, og hva
vi har bedt om. Derfor kan du se over hele verden, de ber og de ber, og de ber og
de ber, blir aldri ferdige.
Men troen sier: -Tro bare at I har fått det!
Å, ja men, da behøver jeg ikke å be mer da. -Nei da, har du bedt en gang så greier
det seg. -Å, kan jeg bare sette meg da? -Ja værsågod, sett deg, kos deg riktig godt.

Der kommer fornuften: -Nå må du be inderlig, nå må du be til Gud at det må bli en
gjennomgripende fornuftig vekkelse, som stemmer overens med det vi forstår her
oppe i det kålhodet.
Og de gråter og de ber: -Guuud i himmelen, hva er det for noe som stenger?
Så kommer Gud og sier: -Det er deg! -Stenger jeg? -Ja!
-I all verden, på hvilken måte da? -På fornuftens måte, så stenger du veien.
Han gjør langt utover det vi forstår, langt utover, du greier ikke å følge med en gang.

Radioprogram med Aage Samuelsen
Nr.1