"Da han gikk ned av fjellet, fulgte meget folk ham. Og se, en spedalsk kom og
falt ned for ham og sa: Herrre! om du vil, så kan du rense meg.
Og han rakte hånden ut og sa: Jeg vil, bli ren! Og straks blev han helbredet
for sin spedalskhet".
Matt. 8. 1-3

Det er ufattelig hva som kan skje med det menneske som får en berøring av Jesus.
Uansett hva som feiler deg, det blir total forandring.
Og jeg vil ikke her ta plassen til å fortelle deg alt det du må gjøre for å få en
berøring av Jesus, som du aldri kan makte å gjøre.
Det eneste den spedalske gjorde, var å rope til Jesus: "Om du vil", og han fikk
straks svar, og han ble straks helbredet da Jesus rørte ved ham.
I samme kap. 14. v, kommer Jesus inn i huset til peters svigermor som lå i sterk
feber.
Og i det 15. v: "Jesus rørte ved hennes hånd, og feberen forlot henne, og hun
sto opp og tjente ham".


Den forestillingen du har om at du må vente til hans time kommer, har ingenting
med Guds ord å gjøre.
Hans time for alle mennesker kom for snart 2000 år siden, da han ropte ut på
korset: "Det er fullbrakt!"

I det 9. kap. 2. v, førte de til ham en mann som var verkbrudden, og ble båret til
ham på en seng.
Og da Jesus så deres tro som bar den syke, sa han til mannen:
"Vær frimodig, dine synder er deg forlatt".
Og videre i det 28 v, samme kap. da Jesus gikk inn i et hus, fulgte to blinde etter
ham inn som ropte:
"Miskunn deg over oss, du Davids sønn!.. Og Jesus sa til dem:
Tror I at jeg kan gjøre dette? De sa til ham:
Ja, Herre! da rørte han ved deres øyne og sa: Det skje eder efter eders tro".


Hva bestod denne troen i?
De fulgte etter ham hvor han var, og ba ham.
Så enkelt er det.
Alle disse jeg her har nevnt var ufullkomne, syke og ikke frelst.
Allikevel hørte Jesus dem, og løste dem.

I dag blir det forkynt at du må være nærmest fullkommen før Jesus kan møte deg,
men det er ikke sant.
Og så må du ha en veldig tro.
Den troen har du, bare du roper til ham.
Men jeg anbefaler deg å gå der hvor troens forkynnelse blir praktisert.

I Mark. 7,33 førte de til Jesus en mann som var døv og hadde vondt for å tale.
Jesus tok ham avsides fra folket, stakk sine fingrer i hans ører, spyttet og rørte
ved hans tunge, så opp mot himmelen og sa til ham: "Effata!" det betyr:
Lukk deg opp.
Og straks ble hans ører opplatt, og hans tunges bånd blev løst og han talte rent.
Heller ikke denne mann var frelst, før Jesus løste ham.

Endog mens du leser dette budskapet har Jesus rørt ved deg i din ufullkomne
tilstand.
Og jeg kan meddele deg i Jesu navn: -Du er fri!

Jesus har sendt den Hellige Ånd for at den skal gi deg presis de samme ting, og
røre ved deg i Jesu navn.
Den Hellige Ånd er ikke begrenset, den er allesteds nærværende.
Ditt hjerterop er nok for Jesus.
Og det som har plaget deg i mange år forsvinner i Jesu navn.
Jesus spør ikke hvem du er og hva du har gjort, bare om du vil - så rekker han ut
sin hånd rett nå, rører ved deg, og sier: "Jeg vil".

Jesus lengter etter å møte deg, han ønsker å røre ved deg nu, så ditt liv blir
fullstendig forandret.
Dette er Jesus.

Mitt hjertets ønske og bønn er at mange både prester og predikanter må få
øynene opp for de veldige muligheter vi enda har, så Guds revolusjon kan
brenne opp og ødelegge alle djevelens gjerninger i alle kirker, bedehus og
menigheter.
Så alkoholikere, narkomane og forbrytere i tusenvis kan bli løst, så blinde,
døve, halte, lamme, stumme og krøplinger av alle slag kan komme inn under
Guds helbredelseskraft ved troens budskap, og demoner farer ut av de besatte.
Og dette haster.
Og du som leser dette, som har stått i veien for Gud i mange år: Flytt deg, -
ellers vil Gud flytte på deg, og det hurtig.

Jeg ber at Gud må ødelegge all svakhet i meg den tiden jeg har igjen å leve,
og heller velge å dø under de skriftlærdes stenkast; - at mine budskaper må
være brennende og full av tro til ham som selv måtte dø som falsklærer og
humbugmaker.
Jesus er min eneste redning, og han vil hjelpe meg.

Jeg har ingen tro for en mystisk vekkelse, og heller ikke hysteriske utslag av
falske syner og åpenbaringer.
Da vekkelsen brøt løs i Amerika i 1950-60- årene, raste satan mot disse
predikanter.
Mirakler på mirakler skjedde over alt, men mange av de vitnene som var
fyllt av den Hellige Ånds kraft ble grepet av mammonsdjevelen og gikk
sine egne veier.

Jeg hadde ikke hørt om hverken Branham og Freeman før de kom hit til landet.
Da hadde jeg allerede stått i vekkelse uavbrutt i 3-4 år, hvor syndere
ble frelst og syke helbredet.
Men da Branham og Freeman kom, fikk jeg i sannhet se at mange av de
som kaldte seg pinsepredikanter, og skulle tro på Gud, var pinse-hatere
og fremdeles er det.
Men jeg visste hvilke prøvelser og lidelser jeg ville gjennomgå om jeg
fortsatte å forkynne det jeg trodde på.
Jeg så på forhånd hva som ville skje, og jeg hadde mine ensomme stunder
med Gud, og gråt mine modige tårer før det skjedde, fordi jeg visste hvor
jeg hadde dem hen som kaldte seg brødre.
Jeg var uerfaren og meget dum i min oppførsel til å takle disse hårde halser.

Jeg ble desperat under den forferdelige forfølgelsen av hån og spott og forakt.
I dag finnes det ikke fnugg av hevntanker over disse mennesker, det vet Gud.
Men i håp om at disse leser dette, og selv har hatt hjertet fullt av hat måtte
stanse opp og si:
Kjære Gud! Hva har jeg gjort? - og at de kunne telle sine dager før de går inn
i evigheten, se seg tilbake og se de ødeleggelsene de har vært årsak til ved å
hindre tusener på tusener å bli grepet av Gud og reddet for himmelen.

Jeg vet at fantastiske ting ligger foran oss, og med den erfaringen jeg sitter inne
med, og med Guds hjelp, vil jeg være den røst som roper:
"Se, der Guds lam som bærer all verdens synd!
AmenAage Samuelsen
Fra Vekkeropet