Det står så fint om den blodsottige kvinne, da hun fikk røre ved det ytterste av Jesu
kledebon, så var hun helbredet.
Og jeg synes det er så fint med Jesus, han forandrer seg ikke, med oss så kan det
ofte gå opp og ned, noen dager er veldig fine og andre er dårlige.
Men Jesus han er den samme.
Og det er i Ham vi lever, og det er i Ham vi rører oss.

Og dette er fantastisk, så kommer du inn i den stillingen i Jesus, så kommer det ikke
lenger an på deg selv, men da kommer det an på Ham.
Og da blir det som den blodsottige kvinne, som fikk røre ved det ytterste av Jesu
kledebon, og da var hun helbredet.
Og sånn er det med oss:
-Vi er helbredet!
-Vi er løst!
-Vi er satt i frihet!
-For Jesus ga en gang sitt eget liv!
-Og han bar alle våre synder!
-Alle våre sykdommer!
-Alle våre dårlige nerver!
-Alle våre nederlag!
-Alt sammen bar han opp på korset, en gang for alle, for at vi skulle slippe å bære på
det, vi skulle slippe og gå og bære på en tung byrde, vi skulle slippe og kjenne dette.

Jeg har kjent dette, jeg har kjent syndens smerte over mitt liv, det gjorde jeg før jeg
ble frelst.
Jeg hadde det fælt og jeg hadde det vondt, det var vel ikke så godt å se det på meg
utvendig, men jeg hadde en byrde og bære på, jeg kjente hver eneste dag jeg våknet
så var det smerter som lå over mitt liv.
Men jeg har fått oppleve friheten i Kristus, og denne stillingen vil jeg aldri gå ut i fra.
Jeg har blitt glad i evangeliet, jeg er blitt glad i Jesus Kristus, for han har gjort alt nytt
for meg.
Jeg er så glad for at vi kan møte ham i dag, har du problemer, er det ting som har
tårnet seg opp for deg, så er Jesus her for å løse disse problemene for deg, han er
her for å helbrede alle dine sykdommer, han er her for å ta bort all din synd.

Det er seier i Jesu navn, når jeg har fått oppleve dette i mitt liv, så sier jeg det med
all frimodighet: -Det er seier i Jesu navn, og det er seier over Satan, han er beseiret
en gang for alle.
Pris skje Gud!
Freddy Voldstad
27.01.85