-Når jeg nå har bestemt å gi ut en plate med preken om helbredelse ved bønn, så
gjelder ikke det helbredelse bare for legeme, men det er både for Ånd, sjel og legeme.
-Så er det fordi det blir sabbotert over alt, og hvis de preker om det, ja så skal det
blandes med legevitenskapen og hykles med det.
-Jeg syns det er så hjerterått, når jeg tenker på, det finnes hundre-
tusener av syke mennesker i vårt land, både sjelesyke og legemlige sykdommer, som
skriker etter et Guddommelig inngrep!
Og som verker etter å høre en forkynnelse, som nettopp går ut på det som Paulus sier
til menigheten i Tessalonikerne: -Gid eders ånd, sjel og legeme må bevares fullkomne
og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi komme.

-Så forteller det meg klart og tydelig, og det finnes ikke det fnugg av tvil i mitt hjerte,
hva meninga er: -Det er akkurat det som Johannes sier i sitt brev: -Jeg vil at du i alle
deler skal ha det godt, likesom din sjel har det godt, og at du er ved god helse.
-Kan du da si at du har det godt, når du plages med sykdommer fra morgen til kveld,
og til og med ikke får sove om nettene, kan du si du har det godt?
-Det er ikke sant!
-Og her står det klart og tydelig: -Gid at I må bevares fullkomne og ulastelig inntil vår
Herre Jesu Kristi dom!

-Det er så klart at jeg benytter meg av dette, det er noe på et sjargong et språk som
de bruker da, det er det ordet: -Bondefangeri- det er en som er helt på bånn og det
kommer en la meg si: bonde da til byen, som er spekket med rikdom!
-Og vedkommende får tak i den der mann som har penger nok, så benytter han
seg av ham, suger han ut til siste trevel, det er bondefangeri!
Og nå har jeg fått tak i en sånn en jeg, jeg liker å bli kalt for en bondefanger, for jeg
har fått tak i Jesus, og jeg utnytter Han til siste trevel.
-Jeg bare forundrer meg på at Han ikke blir lei meg, og sier: -nei nå har jeg fått nok
av deg, se og forsvinn.
-Å langt i fra, er det noe jeg er i behov av, så er det med en gang, ja så smigrer jeg,
ja, jeg gjør det, det er klart det!
-Jeg sier det rett ut sånn som det er! Det er sant også!

-Du er fenomenal Jesus, og da kikker han ned på meg og så sier Han: -Hva er det for
noe nå da, sier han, han skjønner det med en gang.
-Og Jakob sier det rett ut: -Om nogen iblandt eder er syke, har du hørt a gitt!
-Om!!!
-I dag kan du nesten snu det: -Om nogen i blandt dere er friske?
-Ja det er sant det, for nå er de syke hele menigheten, og det er veldig det å være syk
idag, å, ja da, da skal du lide med Kristus, for noe løgn, noe fanteri rett i fra helvete,
Kristus var ikke syk når han sto opp Han.
Neida, han sendte ikke bud på Lukas han, og sa: -du Lukas nå har jeg stått opp, hvis
jeg skulle få tilbakefall!
-Har du hørt!
-Ja så er jo du spesialist, da ville Lukas si: -Ja det er helt i orden, jeg har kassa mi der
borte, sprøyter og alt mulig!
Men han sa ikke det; Du Lukas kom hit, -Ja! -Jeg ser du har ikke kassa med deg,
Nei, den har jeg kastet den!!!!
-Allrighet!!!
-Da skal du få en annen kasse, -Nå skal du gå ut å forkynne evangeliet for all skap-
ning: -Den som tror å blir døpt, skal bli frelst, osv.. -I mitt navn skal du kaste ut onde
ånder, og de skal tale med tunger, og så står det: -Du skal legge hendene på de syke
Lukas! -Du skal legge hendene på dem, Lukas! -Du skal legge hendene, du er ferdig
med sprøyta: -Legg hendene på de syke og de SKAL bli helbredet!
-Er nogen iblandt dere syke, han tilkalle seg menighetens salvede eldstebrødre!
-Halleluja!!!
-Og når Guds kraft kommer over et Herrens vitne, da gjør han det utrolige, for det er
nemlig Herrens vilje!

-Og når f.eks. en kananeisk kvinne løp etter Jesus, og ropte om hjelp til datteren, så
sier disiplene til Jesus, -skal vi be henne ti stille, hører du ikke hun roper etter deg,
bare la henne være, og hun ropte fortsatt, men han svarte ikke står det!
-Og det kan hende det at du synes Han er for sein, men han er ikke sein, han er ute
akkurat i rette tid, og tilslutt så sa han: -Det er ikke rett å ta brødet fra barna, og gi til
de små hunder, nei, sa kvinnen, men det er sant det! -men de små hunder eter jo av
smulene som faller fra sin Herres bord.
-Da sier Jesus: -Sannelig, så stor tro har jeg ikke engang funnet i Israel, gå hjem din
datter lever!
-Og hun gikk hjem, og det var skjedd!
-Hvorfor? -Fordi at Jesus sier i Johannes 6, -Jeg er det levende brød som faller ned
i fra himmelen, for å gi mennesker liv, og det er både til Ånd, sjel og legeme.

-Legeme er porten inn til sjelen, sjelen er porten inn til ånden.
-Akkurat som skallet på egget er veggen inn til eggevita, så er eggevita veggen inn til
plomma. -Det er fint skjønner du!
-Og når du får av skallet, så kommer du inn til eggevita, og derfra inn til plomma!
-Når Jesus døde på korset, så ble hans legeme brutt i stykker forat vi skulle komme
inn til hans sjel! Amen!
-Og blodet er i sjelen, og Jesu Kristi Guds Sønns blod renser vår sjel i fra all synd.
-Og det legemet vårt som var i stykkerslått av satan, det ble helbredet og gjort ferdig
og helt - da hans legeme ble brutt i stykker, da skiftet det ifra hans legeme over til oss.
Glory!!!!
-Så fikk vi del i hans sjel, og når han sto opp igjen, så fikk vi del i hele plomma, i det
han sa: -I skal bli døpt i den Hellige Ånd og ild ikke mange dager heretter!
-Halleluja!!!
-Glory, Halleluja!!!!
-Så ved hans sår, er jeg helbredet, når hans legeme gikk i stykker, da ble mitt legeme
helbredet.

-Og det står så vidunderlig etter oppstandelsen, da de dro Ham inn til seg, og låste
døra, og de satte seg og de gav ham brødet, så står det: -da han brøt brødet, da
kjente de Ham igjen, DA!!!!
-Så viktig er helbredelse, at når Han helbreder mitt legeme, da kjenner jeg Ham igjen!
-Ved hans sår er jeg helbredet!
-Når de ber i dag: -Fader vår! osv...
-Og de sier: -Gi oss idag vårt daglige brød! -Så kan ikke jeg begripe jeg at de ikke
eter av brødet og blir helbredet!
Isteden så eter de tabletter, så de er dørgende fulle, og betaler i dyre dommer, og da
er det ikke snakk om at det legene skal ta opp kollekt da, å nei kom med penga sier
de, kom her, du må betale så og så mye.

-Men her kan du komme til Jesus, helt gratis, og si: -Gi meg i dag, mitt daglige brød!
-Mitt!!!!!
-Værsågod Aage: -Ved mine sår er du helbredet, og jeg vil at du i alle deler skal ha
det godt, likesom din sjel har det godt, og at du er ved god helse! -At du er ved
god helse!
-Så når de kommer og spør meg, de er så dumme: -Hvordan er det med deg broder
Aage? -Jaahahhhaaa
-Kan du ikke se det? -kan du se det på ganga mi? -Hæ?
-Sprek som en gyngehest. ha ha ha
-Å, Halleluja!!!

-Men det er liksom blitt populært det, å være syk, ja, noe må du jo ha Aage?
-Må jo kjempe med sykdom?
-Det står ikke det i Bibelen, at vi skal kjempe med sykdom!
-Men det står: -Stå satan fast imot i troen, og han skal fly fra deg!
-Han skal ikke bare spasere fra deg, men han skal fly fra deg!!!!
-Yeha ha ha!!!
-Og han har vært på besøk hos meg mange ganger skjønner du, men jeg står fast jeg,
nytter ikke å rokke meg, så han kommer og sier det: Aage, du skjønner det at
nå begynner du å bli gammel nå, skjønner du, ja du er femogseksti år, og du må regne
med det, det er alderdomssvakhet!
-Åhå jasså, Hva er det for slags Bibel du har sier jeg til satan?
-For her står det i min Bibel, og hvis du ikke tror det så les selv: -Endog i gråhåret
alder er Herren den samme!!!! -Halleluja!!!
-Er det ikke ergelig? he he he

-Det er et privilegium som Herren har gitt deg, et tilbud, det er jo så populært med
tilbud.
-Kom og kjøp foruten penger, vin og melk, foruten betaling.
-Det eneste han forlanger som betaling av deg, er sykdommen din, så får du helbred-
else igjen.
-For du skjønner det en kan ikke vente, at sykdommen og helbredelsen skal bo i
samme rom, er du dum du da?
-Enten får helbredelsen være ute, eller får sykdommen være ute, og hvis du sier til
helbredelsen: -ved hans sår, så får du komme inn her i Jesu navn! -Kom inn!!
-Allright!!
-Så kommer helbredelsen i all sin herlighet, rett inn i storstua, og så når Han kommer
inn så begynner sykdommen og skjelve! -Ja!!!!
-Ut med`n!! Uten at du merker det: -Men i all verden hvor ble det av den?
-Og jeg som hadde så vondt i hele dag!
-Hva var dette for noe da?
-Det er helbredelsen som har satt seg i Høysetet!!! .Halleluja!!!
-Åpne eders dører, så jeg herlighetens Konge kan drage inn, og når Han kommer
inn , så holder Han nadverd med deg, og du med Han, og så bryter Han brødet for
deg, og når Han bryter brødet, så kjenner du Han igjen!
-Og så sier du: -Der er`n! -Der er`n! Jaaaaahaaahaaaa, Glory!!!

-Jeg skal si deg: -Det er vanskelig å prise Gud av et glad hjerte, når du er syk i fra
hue til beina.
-Hvis jeg er det så er jeg opptatt med sykdommen jeg, og jeg kan ikke gå rundt å si
at jeg har det veldig godt, å jeg har det så godt, jeg har vært syk hele veka.
-For noe tull!!!
-Har Jesus sagt det: -at jeg vil at du skal være syk?
-Nei!
-Jeg vil at du skal ha det godt! -Jeg har det godt!
-Kan du ikke få det bedre da? -Jo, det er mere å få, og det er mere å få, det er mere
for barna å få...... -Smil da vel!!!!!

Det er rart med nordmennene, de er seine i avtrekket de, forteller de en vits til dem, så
ler de fjorten dager etterpå! he he he -Det er sant det, og forteller du noe fra Bibelen
her så sitter de (lytter) ....-Hva var det han sa dø??? ha ha ha
-Jo Han sa det: -Jeg vil at I skal ha det godt i alle deler, likesom din sjel har det godt,
og at du er ved god helse!
-Det er definisjon av Ordet Frelse, en god helse!
Amen!


Fra et møte med Broder Aage