En annen ting som er vesentlig for helbredelse er å holde fast ved bekjennelsen
av vårt håp.
Møt all vantroforkynnelse med Guds ord, stå fast og urokkelig der, så skal
Satan fly fra deg.
Rens deg selv fra tvil og vantro, ved å lese ordet med takk i ditt hjerte,
DET ER VÅR MEDISIN.

La oss statuere er mektig eksempel på vår tro på Jesus, ved i hengivenhet og
glede over at all synd og sykdom er fjernet på korset, motta din helbredelse der.

Den kraft som stråler ut i fra ordet om korset, dreper all synd og sykdom i
deres liv som tror på Jesus.
MEN HUSK at du aldri kan vente helbredelse om du ikke gir ham rett i ditt hjerte.
Bekjenn din helbredelse uten følelser, likesom du bekjenner din frelse.

Det er et mektig våpen mot Satan, vår bekjennelse av Guds løfter.
I det du bekjenner det Jesus har lovet og gjort, bekjenner du den seirende Jesus.
Idet du bekjenner din sykdom, bekjenner du sykdommens makt, den som er
brutt på korset.

Dine dårlige øyne sier du må ha briller, ellers blir du blind, Jesus sier dersom
du tror skal du se Guds herlighet
.
Hvem av disse gir du rett sykdommen og plager, eller Guds ord?
Du undrer deg når dette skal komme for deg.
Det er kommet, Jesus er ditt DA - og NÅ.

Det står at vi skal øve oss i Gudsfrykt.
Å stole på Guds ord er den største Gudsfrykt.
Øv deg i å stole på Guds ord, så vil du se herlige resultater.

Til stadighet får jeg se mektige helbredelser fordi syke fanger Guds ord og
gjemmer dem i sitt hjerte.
Så ær da Gud i eders legemer.
Begynn i dag min venn. Fall fra din vantro, og praktiser Heb. 11.1-6.
så skal du også få oppleve Heb. 13.8

"Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om
ting som ikke sees".

"Men uten tro er det umulig og tekkes Gud, for den som treder frem
for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham''.

''Jesus Kristus er igår og i dag den samme, ja til evig tid''.

Amen

Aage Samuelsen