Ref: Gleden i Herren er vår styrke,
gleden i Herren er vår styrke.
Vi vil prise hans navn,
under trengsel med sang.
For gleden i Herren er vår styrke.

I trengsel og motgang som vi møter,
må vi tro på det ord han har sagt.
Vi må ikle oss troens fulle rustning,
så vi møter hvert angrep med kraft.

Vi har mottatt den Hellig Åndens gave,
som har lovet å lede oss hver dag.
Denne rustning er det som oss bevarer,
til vi berget står hjemme hos Far.

Den Hellige Ånd gir oss glede,
den gir kraft over fiendens hær.
Den må aldri fra vårt hjerte vike,
for den leder oss hjem til Jesus Kjær.

Vi skal hvile på de løfter han har gitt oss,
ha et soleklart mål for vår ferd.
Selv om fienden skaper tvil og uro
så gir Gud oss ny styrke ved tro.Sidsel Dyreng Juni -12