Mørkt og trist, i mitt liv jeg deg fant til sist.
Jesus min frelser løftet meg opp fra synd.
Da allting håpløst var ga han meg svar.

Reis deg, pris meg, jeg vil være din følgesvenn.
Utvalgt kostelig, det er hva du betyr for meg.
Frykt ei mer, mitt barn jeg deg elsker av alt på jord.
Du er min elskede hvit som sne du er.

Jesus Kristus, takk for alt du har gjort for meg.
Jeg har skuffet deg, men av hjertet jeg elsker deg.
Derfor hør min venn under kamp jeg vil prise deg.
Du er min elskede, hvit som sne du er.1991