Hva Jesus gjorde forut, det gjelder nu i dag,
selv om jeg ikke føler, jeg har hans velbehag.
Og når jeg så er nedfor så sliten og svak,
da står han ved min side og fører min sak.

Når skyer dekker himmelen, jeg ingen utvei ser.
Og når vennene meg svikter og hånlig mot meg ler.
Da roper jeg på Jesus min frelser hjelp meg nå,
og han svarer bakom skyen er himmelen alltid blå.

I ørkenen har jeg vandret alene mang en gang,
men aldri har jeg villet forlate det Guds lam.
Gjennom ilden har han ført meg, ja mye har jeg lidd,
men Jesus har bevart meg, ei et hår på meg er svidd.

Salig jeg nu lever i visshet til ham,
at han aldri meg forlater, men leder meg fram.
Hva som enn nu måtte komme på den vei jeg har valgt,
jeg viser hen til Jesus, mitt liv han har betalt


Sidsel Dyreng