De frelste har vendt seg til hver sin lei,
glemt er den gleden de fikk på livets vei.
Sløvet og blinde de intet forstår,
at den lampen som skinte, uten olje nu står.

Ref: Herre reis deg et folk, like sterkt som en her,
som er villig til å ofre, alt de har kjær.
Som i ydmykhet og iver må frykte ditt navn,
med den visshet i hjerte, at de aldri blir til skam.

Det koster å handle på hva Herren har befalt,
men hva kan du miste ditt liv han har betalt.
Ikke all verdens glimmer kan deg frelse her,
kun et rop fra ditt hjerte: -Hjelp meg Jesus kjær.

Våkn opp! du som sover så søtt og så godt,
grip det sterke våpen, den tro du har fått.
Tvett deg og rens deg, gjør deg rede som en brud,
la deg lede frem mot Jesus i din høytids skrud.


Sidsel Dyreng