Vi har fartet hit og dit, prøvd hva verden har å gi,
kun bedrag, synd og sykdom vi så,
og vår lengsel ble så sterk da vi tenkte på Guds verk,
og vi ropte -min Gud hør vår bønn.

Kor: Et hjerterop må lyde, kjære Jesus hør vår bønn,
fyll oss atter med din herlighet.
La oss gå frem i ditt navn,
så vi ei skal bli til skam,
og la jubelsangen lyde rent og klart.

Mange slag det har vi fått, men over alt vi har bestått,
for det frø som ble sådd i fra Guds vitner det har holdt.
Derfor priser vi vår Gud for den nåde han har gitt,
og vi roper: Halleluja det er mitt.

Sidsel Dyreng 1990