Gode Gud i mitt liv har tent en ild,
han gir meg alt det som frelsen hører til.
Gode Gud, han sender meg den kraft,
Det har han lovet, og hans ord står evig fast.

Ref: Han er min Gud som hjelper meg på jord.
Han kraftig støtter dem som tror hans ord.
Han er min Gud som rekker ut sin hand,
til hjelp og trøst i et kaldt og fremmed land.

Gode Gud i sitt ord har tydelig sagt,
at i hans ånd du har Satan underlagt.
Gode Gud han fra himmelen skuer ned,
og løser deg fra de smerter som du led.

Gode Gud snart han kommer med det bud,
om å hente hjem til seg, sin dyrekjøpte brud.
Gode Gud han har alle ting gjort klart,
i et nu hun rykkes hjem til himmelens stad.Av Sidsel Dyreng